Doorgaan naar hoofdcontent

Belangenverkwanseling

Nazanin Zaghari even herenigd met haar dochter. 
Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat de Europese Unie haar uiterste best blijft doen om de omstreden 'Iran-deal' overeind te houden. De Europese Commissie maakt binnenkort de eerste tranche van 18 miljoen euro over naar de 'mullahs' in Iran. Het totale hulppakket bedraagt 50 miljoen euro. Of de economische hulp enig effect zal sorteren is zeer de vraag, gelet op de sancties die de VS tegen de Islamitische dictatuur in Iran heeft ingesteld. Diverse grote multinationals zien om die reden af van investeringen in Iran. De EU-buitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini verwacht dat de Iraanse burger zal profiteren van het economische hulppakket van 50 miljoen euro, waarvan een deel is bestemd voor terugdringen van milieuvervuiling en drugsverslaving in Iran.

De geopolitieke agenda van de EU is onnavolgbaar en gebaseerd op persoonlijke vetes, zo lijkt het wel. Dat men de Iran-deal, waarbij notabene het ballistisch wapenprogramma buiten schot is gebleven, in stand wil houden lijkt meer op een anti-Trump maatregel dan dat het de belangen van de EU-burgers dient.

Een meer reële verwachting is dan ook dat geestelijk leider Ali Khamenei het geld direct zal investeren in de Iraanse Revolutionaire Garde. Deze Revolutionaire Garde staat direct onder zijn bewind en kent haar eigen land- en luchtmacht, speciale eenheden en marine. Ook heeft de Garde grote belangen in de economie in Iran. Daarnaast beheert deze Garde ook het nucleaire programma. Let wel; deze Revolutionaire Garde staat los van het Iraanse leger.  De hulp uit 'Brussel' zal dus vooral gebruikt worden voor verdere versterking van de macht met uitgaven voor wapens of uitbreiding van de terreur-agenda, waarbij de doorsnee Iraniër en uiteindelijk ook de EU-burger het nakijken heeft.

Alsof het nog niet erg genoeg is dat de Europese Unie een land, wat op grote schaal terreur exporteert en in stand houdt, economische hulp biedt is er nog een ander onverkwikkelijke zaak. Namelijk de zaak van mevrouw Nazanin Zaghari - Ratcliffe. Deze Brits-Iraanse dame heeft niets misdaan maar wordt al sinds 2015 gevangen gehouden omdat de organisatie waarvoor ze tot dan toe werkte voor de Thomson Reuters Foundation. Juist deze week was ze even (voor drie dagen) herenigd met haar dochter, waarna ze weer terug moest keren naar haar cel.  Het is onbegrijpelijk dat de EU niet veel meer inspanningen levert voor haar vrijlating. Juist in het licht van het twijfelachtige economische hulppakket is het bizar dat de EU geen enkele tegenprestatie heeft geëist op het gebied van mensenrechten. Dit was hét moment om vrijlating te eisen in ruil voor economische hulp, wat nu blijkt een cadeautje te zijn voor het dictatoriale regime in Iran.

Hiermee kunnen we vaststellen dat 'Brussel', maar ook Nederland met een onderdanige minister van Ontwikkelingssamenwerking, de belangen van haar burgers op groteske wijze verkwanselt. Een land wat terreur ondersteunt en financiert, haar eigen burgers onderdrukt en haar eigen kernwapenprogramma blijft volgen, wordt economische hulp geboden. Daarnaast wordt kennelijk geen enkele tegenprestatie verlangd van Iran. Het resultaat daarvan is dat Nazanin Zaghari - Ratcliffe waarschijnlijk nog vele jaren ten onrechte in de gevangenis zit. Voilá, in plaats van het steunen van de ingestelde sancties door de VS gaan wij een dictatoriaal regime steunen wat op grote schaal mensenrechten schendt en het gratis verkregen geld gaat uitgeven aan raketten die wellicht ook op Europa zullen worden gericht. Belangenverkwanseling in optima forma.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling


Fake-democraat

Failliet

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…