Doorgaan naar hoofdcontent

Belangenverkwanseling

Nazanin Zaghari even herenigd met haar dochter. 
Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat de Europese Unie haar uiterste best blijft doen om de omstreden 'Iran-deal' overeind te houden. De Europese Commissie maakt binnenkort de eerste tranche van 18 miljoen euro over naar de 'mullahs' in Iran. Het totale hulppakket bedraagt 50 miljoen euro. Of de economische hulp enig effect zal sorteren is zeer de vraag, gelet op de sancties die de VS tegen de Islamitische dictatuur in Iran heeft ingesteld. Diverse grote multinationals zien om die reden af van investeringen in Iran. De EU-buitenlandvertegenwoordiger Federica Mogherini verwacht dat de Iraanse burger zal profiteren van het economische hulppakket van 50 miljoen euro, waarvan een deel is bestemd voor terugdringen van milieuvervuiling en drugsverslaving in Iran.

De geopolitieke agenda van de EU is onnavolgbaar en gebaseerd op persoonlijke vetes, zo lijkt het wel. Dat men de Iran-deal, waarbij notabene het ballistisch wapenprogramma buiten schot is gebleven, in stand wil houden lijkt meer op een anti-Trump maatregel dan dat het de belangen van de EU-burgers dient.

Een meer reële verwachting is dan ook dat geestelijk leider Ali Khamenei het geld direct zal investeren in de Iraanse Revolutionaire Garde. Deze Revolutionaire Garde staat direct onder zijn bewind en kent haar eigen land- en luchtmacht, speciale eenheden en marine. Ook heeft de Garde grote belangen in de economie in Iran. Daarnaast beheert deze Garde ook het nucleaire programma. Let wel; deze Revolutionaire Garde staat los van het Iraanse leger.  De hulp uit 'Brussel' zal dus vooral gebruikt worden voor verdere versterking van de macht met uitgaven voor wapens of uitbreiding van de terreur-agenda, waarbij de doorsnee Iraniër en uiteindelijk ook de EU-burger het nakijken heeft.

Alsof het nog niet erg genoeg is dat de Europese Unie een land, wat op grote schaal terreur exporteert en in stand houdt, economische hulp biedt is er nog een ander onverkwikkelijke zaak. Namelijk de zaak van mevrouw Nazanin Zaghari - Ratcliffe. Deze Brits-Iraanse dame heeft niets misdaan maar wordt al sinds 2015 gevangen gehouden omdat de organisatie waarvoor ze tot dan toe werkte voor de Thomson Reuters Foundation. Juist deze week was ze even (voor drie dagen) herenigd met haar dochter, waarna ze weer terug moest keren naar haar cel.  Het is onbegrijpelijk dat de EU niet veel meer inspanningen levert voor haar vrijlating. Juist in het licht van het twijfelachtige economische hulppakket is het bizar dat de EU geen enkele tegenprestatie heeft geëist op het gebied van mensenrechten. Dit was hét moment om vrijlating te eisen in ruil voor economische hulp, wat nu blijkt een cadeautje te zijn voor het dictatoriale regime in Iran.

Hiermee kunnen we vaststellen dat 'Brussel', maar ook Nederland met een onderdanige minister van Ontwikkelingssamenwerking, de belangen van haar burgers op groteske wijze verkwanselt. Een land wat terreur ondersteunt en financiert, haar eigen burgers onderdrukt en haar eigen kernwapenprogramma blijft volgen, wordt economische hulp geboden. Daarnaast wordt kennelijk geen enkele tegenprestatie verlangd van Iran. Het resultaat daarvan is dat Nazanin Zaghari - Ratcliffe waarschijnlijk nog vele jaren ten onrechte in de gevangenis zit. Voilá, in plaats van het steunen van de ingestelde sancties door de VS gaan wij een dictatoriaal regime steunen wat op grote schaal mensenrechten schendt en het gratis verkregen geld gaat uitgeven aan raketten die wellicht ook op Europa zullen worden gericht. Belangenverkwanseling in optima forma.


Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…

Vergeet de Jezidi's niet!

Op 3 augustus 2014 begon een ongekende vervolging en genocide van de Jezidi-bevolking in Noord-Irak. Vanaf die datum waren de Jezidi's één van de bevolkingsgroepen die door de terreurgroep ISIS werden vervolgd en vermoord. Op 30 juli van dat jaar kwamen de Jezidi's in opstand tegen het oprukkende ISIS. Velen van hen kwamen vast te zitten op de berg van Sinjar, waar ook veel mensen stierven door honger, dorst en gebrek aan medicijnen. Het lot van de Jezidi's die in handen zijn gevallen van ISIS is dat zij zich moeten bekeren tot de Islam. Vaak vinden zij de dood en worden vrouwen en kinderen verhandeld als slaaf.

Deze praktijk, vooral slavernij, is nog steeds aan de gang. De schaarse berichtgeving hierover wekt verbazing. Dat geldt ook voor de herdenking, afgelopen donderdag. De herdenking vormde geen nieuws-item, terwijl er wel alle ruimte en uiteraard alle reden was om er wél aandacht aan te besteden. Het lijden van de Jezidi-bevolking kan heel gemakkelijk worden gekoppel…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…