Doorgaan naar hoofdcontent

Verbied de Turkse weekendschool. Drie redenen.

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat de Turkse overheid bezig is met het opzetten van weekendscholen in verschillende landen, waaronder Nederland. Jonge Turken in het buitenland zullen op de scholen ongeveer vijf uur per weekend les krijgen: twee uur Turkse taalles, en drie uur geschiedenis, godsdienst, kunst en maatschappijleer. Het onderwijs wordt grotendeels gefinancierd door de Turkse overheid. Los van de penibele financiële toestand waarin Turkije verkeert - niet voor het eerst - is dit voornemen een zeer onverstandig idee. Een verbod is in dit geval een goed idee. Waarom? Drie redenen.

1. Huidige regime in Turkije.
Over het huidige regime in Turkije en haar (wan)daden kunnen we boeken volschrijven maar de bottum-line is dat we hier te maken met een islamofacistisch regime. In 2016 heeft de 'grote leider' de 'coup', voorzover daarvan sprake was, gebruikt om een ongekende zuivering door te voeren om zodoende de eigen machtsbasis te kunnen versterken. Verder is het onderwijsbeleid in Turkije zelf nogal omstreden. Erdogan heeft meermalen verklaard dat hij 'geen ongelovige generatie' wil grootbrengen. In zijn streven om van Turkije een islamitische staat te maken, werden privéscholen aangepakt en vanaf 2014 worden kinderen van christenen automatisch ingeschreven op islamitische scholen. Tegen deze en andere 'hervormingen' van de AK-partije werd in 2015 nog fel geprotesteerd in Turkije. We kunnen stellen dat met het toestaan van Turkse weekendscholen islamisering een nog grotere impuls krijgt, net als het islamofacisme van de AK-partij. 

2. Integratie!
Het feit dat Turkije iedereen met een Turks paspoort, ongeacht de woonplaats, als haar onderdaan beschouwd is al erg genoeg. De kennelijke populariteit van Erdogan onder Turken in het buitenland is zo mogelijk nog erger. Dit soort ontwikkelingen bevorderen bepaald niet de integratie van Turkse minderheden in Europa. Met een 'weekendschool' wordt het toch al heilloze streven naar integratie van in Nederland woonachtige Turken nog verder ondergraven. Ga maar na: Vijf dagen per week op een Nederlandse school, voorzover daarvan in bepaalde wijken nog sprake is, en in het weekend naar een 'school' die gericht is op islamisering en desintegratie. Gelet op de ontwikkelingen in het Turkse onderwijs van de laatste jaren, is de kans groot dat met een Turkse weekendschool een keiharde middelvinger zal worden opgestoken naar de westerse samenleving.

3. Pas op voor de valse vergelijking.
Er zijn weekendscholen en er zijn weekendscholen. Met de weekendschool naar Turks voorbeeld wordt een doorzichtige agenda gediend van het islamofacistische regime in Ankara. Dat wil zeggen: het bevorderen van desintegratie, een parallelle samenleving, verdere islamisering, het ondermijnen van een westerse samenleving en natuurlijk ter meerdere eer en glorie van de dictator in het verre Ankara. Dat is iets heel anders dan kinderen op een onschuldige manier aan hun toekomst kunnen werken, wat op doorsnee weekendscholen de praktijk is.

Het is maar te hopen dat de landelijke politiek een keihard verbod durft in te stellen. Gelet op ingediende vragen van Tweede Kamerlid Becker (VVD) waarin vooral wordt gesproken van 'risico's' valt te vrezen dat deze Erdogan-weekendscholen er in enigerlei vorm gewoon komen. Dat zou opnieuw een stap achteruit zijn, om redenen zoals hierboven beschreven. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening...

Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem overi…

De drie best gelezen blogs van 2018

Dit is de top drie van best gelezen blogs van 2018. Een prettige jaarwisseling en een gezond en gelukkig 2019 toegewenst!

Voorspelling










Fake-democraat













Failliet

Burgemeester van het afgebrande dorp

De burgemeester van Den Haag heeft de twijfelachtige eer om 'burgemeester van het afgebrande dorp' te worden. Bijna was het al gelukt. Afgelopen week, toen het op Oudejaarsavond vreselijk misging in Scheveningen. De immense stapels hout, gecombineerd met een krachtige westenwind die was voorspeld, zorgden voor gevaarlijk 'vliegvuur'. De beelden gingen de hele wereld over. Door een wonder waren er geen doden te betreuren.

Het grote belang van openbare orde en veiligheid werd vrij gemakkelijk ingewisseld om 'de boel rustig te houden'. Het bleek al vrij snel dat dit een nederlagen-strategie was. Oogluikend toestaan van zeer onveilige situaties en het afschuiven van de schuld op de bouwers maakt niet echt een sterke indruk. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden, zullen we maar zeggen. Een voor de hand liggende waarborging van de veiligheid met het al dan niet afgeven van een evenementenvergunning bleek een stap te ver. Wanbestuur in optima forma. Feitelijk is e…

En het orkest speelde verder...

Afgelopen week was het weer raak, helaas. Een moslimterrorist meende een vreedzame Kerstmarkt in Straatsburg te moeten terroriseren door eerst Allahu Akbar te roepen en vervolgens te schieten op onschuldige bezoekers. Intussen zijn er vijf doden te betreuren. Vijf mensen die zich erop verheugden om een Kerstmarkt te bezoeken....

De respons op dit drama was zoals verwacht: een klopjacht op de dader (met het doodschieten van deze moslimfundamentalist als uiteindelijk bevredigend resultaat), bloemen op de plek des onheils, een minuut stilte in het Europees Parlement (Straatsburg is de stad van de plenaire vergaderingen van het Europees Parlement) en dat was het dan. Premier Rutte zei in een reactie: "Belangrijkste verzet dat we tegen dit soort idioten kunnen bieden is gewoon ons leven blijven leiden." 
Ja, dat is iets te makkelijk gezegd. De uitspraak doet een beetje denken aan premier De Geer, die zelfs op de eerste oorlogsdag op 10 mei 1940 nog niet wilde geloven dat het oorl…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…