Doorgaan naar hoofdcontent

Verbied de Turkse weekendschool. Drie redenen.

Afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat de Turkse overheid bezig is met het opzetten van weekendscholen in verschillende landen, waaronder Nederland. Jonge Turken in het buitenland zullen op de scholen ongeveer vijf uur per weekend les krijgen: twee uur Turkse taalles, en drie uur geschiedenis, godsdienst, kunst en maatschappijleer. Het onderwijs wordt grotendeels gefinancierd door de Turkse overheid. Los van de penibele financiële toestand waarin Turkije verkeert - niet voor het eerst - is dit voornemen een zeer onverstandig idee. Een verbod is in dit geval een goed idee. Waarom? Drie redenen.

1. Huidige regime in Turkije.
Over het huidige regime in Turkije en haar (wan)daden kunnen we boeken volschrijven maar de bottum-line is dat we hier te maken met een islamofacistisch regime. In 2016 heeft de 'grote leider' de 'coup', voorzover daarvan sprake was, gebruikt om een ongekende zuivering door te voeren om zodoende de eigen machtsbasis te kunnen versterken. Verder is het onderwijsbeleid in Turkije zelf nogal omstreden. Erdogan heeft meermalen verklaard dat hij 'geen ongelovige generatie' wil grootbrengen. In zijn streven om van Turkije een islamitische staat te maken, werden privéscholen aangepakt en vanaf 2014 worden kinderen van christenen automatisch ingeschreven op islamitische scholen. Tegen deze en andere 'hervormingen' van de AK-partije werd in 2015 nog fel geprotesteerd in Turkije. We kunnen stellen dat met het toestaan van Turkse weekendscholen islamisering een nog grotere impuls krijgt, net als het islamofacisme van de AK-partij. 

2. Integratie!
Het feit dat Turkije iedereen met een Turks paspoort, ongeacht de woonplaats, als haar onderdaan beschouwd is al erg genoeg. De kennelijke populariteit van Erdogan onder Turken in het buitenland is zo mogelijk nog erger. Dit soort ontwikkelingen bevorderen bepaald niet de integratie van Turkse minderheden in Europa. Met een 'weekendschool' wordt het toch al heilloze streven naar integratie van in Nederland woonachtige Turken nog verder ondergraven. Ga maar na: Vijf dagen per week op een Nederlandse school, voorzover daarvan in bepaalde wijken nog sprake is, en in het weekend naar een 'school' die gericht is op islamisering en desintegratie. Gelet op de ontwikkelingen in het Turkse onderwijs van de laatste jaren, is de kans groot dat met een Turkse weekendschool een keiharde middelvinger zal worden opgestoken naar de westerse samenleving.

3. Pas op voor de valse vergelijking.
Er zijn weekendscholen en er zijn weekendscholen. Met de weekendschool naar Turks voorbeeld wordt een doorzichtige agenda gediend van het islamofacistische regime in Ankara. Dat wil zeggen: het bevorderen van desintegratie, een parallelle samenleving, verdere islamisering, het ondermijnen van een westerse samenleving en natuurlijk ter meerdere eer en glorie van de dictator in het verre Ankara. Dat is iets heel anders dan kinderen op een onschuldige manier aan hun toekomst kunnen werken, wat op doorsnee weekendscholen de praktijk is.

Het is maar te hopen dat de landelijke politiek een keihard verbod durft in te stellen. Gelet op ingediende vragen van Tweede Kamerlid Becker (VVD) waarin vooral wordt gesproken van 'risico's' valt te vrezen dat deze Erdogan-weekendscholen er in enigerlei vorm gewoon komen. Dat zou opnieuw een stap achteruit zijn, om redenen zoals hierboven beschreven. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Voorspelling

Aanstaande woensdag worden de gemeenteraadsverkiezingen gehouden. Hoewel op deze blog niet vaak meer over lokale (Katwijkse) onderwerpen wordt geschreven, wordt voor de aanstaande gemeenteraadsverkiezingen een uitzondering gemaakt. Hoe ziet de zetelverdeling er ná 21 maart uit in de gemeenteraad van Katwijk?
In de gemeente Katwijk zijn 33 raadszetels te verdelen. De deelnemende partijen zijn:
CDA: Als collegepartij de grootste partij in de gemeenteraad met zeven zetels. Het dragen van bestuursverantwoordelijkheid levert electoraal risico op net als tussentijds vertrek van een wethouder. Dat is dit keer (ook) het geval.  ==> Voorspelling: Zes zetels. 
ChristenUnie: Hoewel de ChristenUnie ook deel uitmaakt van het college, pakt het feit dat deze partij onverwacht twee wethouders mocht leveren, gunstig uit. Kans op 'stuivertje wisselen' met het CDA is nu groter dan ooit.  ==> Voorspelling: Zeven zetels. 
SGP: De derde collegepartij moet vooral vrezen voor verdere afkalving van …

Fake-democraat

Afgelopen donderdag beschuldigde minister Ollongren (D66) van Binnenlandse Zaken tijdens het uitspreken van de Ien Dales-lezing de partij Forum voor Democratie van racisme. In reactie hierop besloot fractievoorzitter Thierry Baudet om aangifte te doen tegen de minister.

Ik vind het hoogst onverstandig om als minister een politieke partij, vertegenwoordigd in de Tweede Kamer, te beschuldigen van racisme. Zulk soort beschuldigingen, voorzover ze al hout snijden, moet een minister overlaten aan de politieke arena. De fractie van D66 is mans/vrouws genoeg om stelling te nemen tegen alles wat deze fractie niet zint. Een minister, althans van enig niveau, past dergelijke uitspraken niet.

Gelet op de uitspraken van minister Ollongren is het maar de vraag of zij over het gewenste niveau beschikt. Het staat in ieder geval niet sterk om eerst stevige uitspraken te doen over een partij met een demoniserende lading, om vervolgens, nadat de uitspraak een reactie ontlokt, te beweren dat zij liever…

Failliet

Met de zaak rondom Howick en Lili als sprekend voorbeeld kunnen we het asielbeleid in Nederland failliet verklaren. Na procedure op procedure, leugenachtige verklaringen, vluchtadressen, een onverwachte ontknoping, een plotseling gezonde moeder en een staatssecretaris die moet onderduiken (waarbij bedreiging dus loont), is er inmiddels genoeg aanleiding om het asielbeleid op de schroothoop te gooien.

Deze zaak heeft aangetoond dat het niet humaan is om als asielzoeker eindeloos te procederen en je middelvinger op te steken naar de Nederlandse rechtsstaat. Met het constant rekken van de asielprocedures, het inzetten van kinderen als 'wapen' en met uitstekende hulp daarbij van de 'asielindustrie' en extreem-links worden automatisch schrijnende gevallen gecreëerd. 
Zeker, in vergelijking met de zaak van het heerschap Khalid Abdou Jone van de krakersgroep 'We are here' zou sprake zijn geweest van klasse-justitie. Feit is namelijk dat dit figuur ook een verblijfsver…