Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2010 tonen

Redmond O'Hanlon

Gisteravond naar een lezing geweest van Redmond O'Hanlon in de bibliotheek van Artis . Deze Britse auteur, avonturier en presentator is in Nederland bij het grote publiek vooral bekend van de TV-serie 'In het kielzog van Darwin' . Hoewel de nadruk niet lag op zijn reiservaringen met de Beagle was de avond toch de moeite waard. Na afloop was er gelukkig nog even tijd voor een 'foto-moment'...

Kunstkring '88

Vanmiddag wordt de jaarlijkse expositie van de leden van de Kunstkring '88, Duin- en Bollenstreek geopend. Wethouder Udo zal vanmiddag in het gemeentehuis - waar de expostie wordt gehouden - de opening verrichten. Diverse bekende kunstenaars verlenen aan deze expositie hun medewerking. Deze expositie verschaft u tevens een beeld van de variëteit in stijlen, kleuren en vormen van kunstwerken die de Kunstkring te bieden heeft als het gaat om kunstuitleen. In dit verband wil ik u graag wijzen op de Dag van de Kunstuitleen op 6 november a.s. Meer informatie hierover treft u aan op de website van de Kunstkring . De expositie die vanmiddag wordt geopend duurt tot en met 26 november  en is iedere werkdag te bezichtigen van 09.00 - 17.00 u. in de centrale hal van het gemeentehuis van Katwijk.

Timmeren aan de brug tussen onderwijs en bedrijfsleven - het vervolg

Vorige week donderdag meldde de Katwijksche Post dat de SGP vragen heeft gesteld aan het College over technisch onderwijs in Katwijk. Tevens pleit de SGP voor een technische vakschool in Katwijk. In de eerste plaats is dit goed nieuws. De VVD heeft tijdens de begrotingsbehandeling in 2007 geprobeerd om het technisch onderwijs op de kaart te zetten door via een motie te pleiten voor terugkeer van de Ambachtsschool. Het is goed als andere partijen zich ook hiervoor sterk maken. Overigens werd genoemde motie raadsbreed aangenomen. Daarnaast pleitte de VVD in 2008 voor de komst van het zogenoemde Vakcollege. Motie Ambachtschool - nov 2007 Het is echter wel opvallend dat de huidige fractievoorzitter van de SGP - Wim van Duyn - in de periode 2006-2010 wethouder Onderwijs was en dus uitvoering moest geven aan bovengenoemde motie. Dat is niet gebeurd en dat is te betreuren. De SGP - bij monde van ex-wethouder Wim van Duyn - vraagt nu om het College iets te doen waar de ex-wethouder zelf

Kabinet Rutte-I

Eindelijk heeft Pieter Cort van der Linden (premier van 1913 -1918) een waardig opvolger gekregen in de persoon van Mark Rutte en heeft Nederland een nieuwe regering. Ik wens het nieuwe kabinet onder leiding van Mark Rutte veel succes toe! Vanavond om 20.25u zend de NOS een kennismakings-uitzending uit.

Statement van de dag

In het Leidsch Dagblad van zaterdag 9 oktober jl. wordt gemeld dat de Triton een vergunning krijgt voor het aanmeren van een derde rondvaartboot. Deze rondvaartboot, de Princess, ligt overigens al sinds begin 2008 in het Prins Hendrikkanaal. Ik gun iedere ondernemer ruimte voor bedrijvigheid dus bij deze de felicitaties, maar ik heb ook een zwak voor de zogeheten 'bruine vloot'. Sloepvaart, beurtvaart, de aanleg van historische schepen als de 'Wilhelmina': het past in ieder geval prima binnen het maritieme verleden van Katwijk. Het opwekken van nostalgie door het vrijmaken van ruimte voor dergelijke schepen in het kanaal lijkt me een prima idee. Echter, met het verlenen van (officieel) toestemming voor het aanmeren van de genoemde derde rondvaartboot komt het opwekken van het maritieme verleden - en daarmee verlevendiging van de Zwaaikom - niet dichterbij. Immers, het Prins Hendrikkanaal is niet al te breed en vol is nu eenmaal vol. De achterliggende randvoorwaarden

Kabinetsformatie: namen die genoemd worden

Nu Mark Rutte eindelijk als formateur aan de slag is gegaan circuleren diverse namen voor diverse ministers- of staatssecretarisposten. Diverse (bekende) namen zijn al bekend geworden. Het blijft nog even gissen wie op welke post terechtkomt. Voor een paar ministersposten wat gokjes: VVD: Defensie: Frank van Kappen Buitenlandse Zaken: Atzo Nicolai (of toch Hans van Baalen?) Volksgezondheid: Edith Schippers CDA: Financiën: Jan Kees de Jager Onderwijs: Marja van Bijsterveld Immigratie: Sybrand van Haersma Buma Namen van mogelijke staatssecretarissen: Jeanine Hennis - Plasschaert (VVD) Mirjam Sterk (CDA) Mark Verheijen (VVD) Paul Rüpp (CDA) Halbe Zijlstra (VVD) Marnix van Rij (CDA) We zullen de komende dagen zien in hoeverre bovenstaande opsommingen kloppen of niet. De geruchtenmachine draait in ieder geval op volle toeren. Wiens naam wordt genoemd en wordt het vervolgens ook? In de jaren '80 werd de naam genoemd van een zekere Prof. Dr. Ir. Akkermans ...;)

Katwijk praat mee!

Kloof tussen burger en politiek? Als het aan de VVD Katwijk ligt niet! Morgen, op woensdag 6 oktober kunt u meepraten over onderwerpen die spelen binnen de gemeente Katwijk. En het blijft niet alleen bij praten: de VVD gaat actief aan de slag met uw suggesties, tips en opmerkingen. U bent woensdag 6 oktober vanaf 20.00 uur van harte welkom in De Roskam. Wellicht spreken we elkaar morgenavond, tot dan!

Witte rook

De CDA-fractie heeft vanmiddag unaniem ingestemd met de komst van het minderheidskabinet van VVD en CDA , met gedoogsteun van de PVV . Dat maakt de weg vrij voor het kabinet Rutte-I! De CDA-Kamerleden en dissidenten Koppejan en Ferrier hebben verklaard dat zij het beleid van het komende kabinet de komende jaren kritisch zullen volgen. Dat is precies waarvoor zij als parlementariërs worden betaald dus dat komt goed uit. Tevens zullen zij tegen maatregelen stemmen die niet uitgaan van de gelijkwaardigheid van mensen. Ze zullen de enigen niet zijn. Het sein staat op groen voor het kabinet Rutte-I. Wat mij betreft gaat dit kabinet zo snel mogelijk aan de slag!

Concept-Regeerakkoord VVD-CDA

Hoewel in het formatieproces de laatste tijd geen dag dezelfde is en de volgende dag weer alles anders kan zijn neem ik toch alvast de vrijheid om mijn op- en aanmerkingen op dit akkoord met u te delen. Gewaagd, want morgen pas vergadert de CDA-fractie over definitieve deelname aan het kabinet. Allereerst ben ik blij dat er überhaupt een akkoord ligt. De VVD is op 9 juni weliswaar met 31 zetels de grootste partij geworden, de één na grootste partij - de PvdA - heeft maar één zetel minder. Wetende dat de Tweede Kamer 150 zetels telt en dat de grootste partij 31 zetels telt kon dit niets anders betekenen dan een complexe formatie. Een complexe formatieproces was precies hetgeen wat volgde. Gelukkig is er nu dus een akkoord en laten we hopen dat er binnenkort inderdaad het VVD-CDA kabinet mag volgen met gedoogsteun van de PVV. Wat staat er zoal in het coalitie-akkoord? - De overheid betaalt facturen binnen dertig dagen. Er volgt een boete bij termijnoverschrijding. Goed nieuws voo