Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2012 tonen

Op weg naar 12 september!

Minder ministers, m inder ministeries, s oberder wachtgeld, m inder regels, m inder papierwerk voor ondernemers, r echten voor slachtoffers, s traffen van daders, j e blijft met je handen af van politie en ambulancepersoneel, v erpleegkundigen worden weer als vakmensen behandeld, s trenger asielbeleid, a anpakken van illegaliteit, s hocktherapie voor de culturele sector, s limmere ontwikkelingshulp voor fors minder geld, h ardere fraudebestrijding, me er taal en rekenen, b eter technisch onderwijs, i nvestering in topsectoren, s impeler loonaangifte, m inder subsidies, m eer wegen, z org dichterbij huis, w erken voor je uitkering, de  begroting op orde....Met andere woorden, n iet vooruitschuiven maar doorpakken! Mark Rutte zei het zaterdag nog maar eens, tijdens een geslaagd en (altijd) inspirerend VVD-congres. Op naar 12 september! Mark Rutte op de foto met leerlingen van groep 7 van de Groen van Prinstererschool . Bron: Katwijksche Post, 21/6/2012