Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juni, 2015 tonen

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Houdt Tsipras het Griekse schip op koers?

"Het verschil tussen een politicus en een staatsman is dat de eerste denkt aan de eerstvolgende verkiezingen en de laatste aan de volgende generaties". Aldus Winston Churchill. Hopelijk laat de Griekse premier Tsipras  in de komende dagen zichzelf zien als staatsman. Dat kon de zaken weleens vergemakkelijken. De uitkomst van de ingelaste Eurotop van morgenavond moeten we afwachten. Het lijkt me in ieder geval nogal voorbarig om te stellen dat er per 1 juli geen cent meer naar Griekenland gaat. Met een 'Grexit' zal Griekenland uit de Economische en Monetaire Unie treden, maar niet uit de Europese Unie. Als de Europese Commissie in staat is om een land als Zimbabwe 234 miljoen euro aan ontwikkelingshulp te verstrekken , dan lijkt het me zeker dat Griekenland in dat geval nog wel wat financiële injecties krijgt. Hoe daar verder ook over gedacht mag worden. Als morgenavond een eerste stap kan worden gezet naar een akkoord is dat in de eerste plaats een investering

Geld op tafel voor Defensie

Gisteren werd bekend dat het Pentagon tanks, gevechtsvoertuigen en ander zwaar wapentuig wil opslaan in de Baltische Staten en Oost-Europa. De bedoeling hiervan is om een afschrikwekkend signaal af te geven aan het Kremlin. Dit plan moet nog door het Witte Huis en de Navo worden goedgekeurd.  Het lijkt me verstandig als hiertoe inderdaad wordt besloten. Daarbij lijkt het mij logisch dat de Europese lidstaten van de Navo hun verantwoordelijkheid hierin nemen. Immers, het betreft hier een Europese aangelegenheid. Dat roept overigens direct de vraag op waarom Europese lidstaten niet met dit plan zijn gekomen.  Vrede en veiligheid zijn geen vanzelfsprekende dingen, zelfs niet op ons eigen continent. Dat vraagt om een realistische kijk op zaken . Omdat Nederland uit de pas loopt qua defensie-uitgaven  is het van groot belang dat bij het opstellen van de Rijksbegroting voor 2016 het roer omgaat. Het is meer dan ooit zaak dat de Defensiebegroting krachtig wordt opgeschroefd . Dat

De bezem door de Algemene Bestuursdienst!

Stel je eens voor. Een topambtenaar wordt weggestuurd vanwege chaos bij de Belastingdienst en een integriteitskwestie . Zwaarwegende redenen van vertrek, doch kennelijk is er geen aanleiding voor een aantekening in haar dossier bij de Algemene Bestuursdienst. In ieder geval was er geen beletsel voor het toenmalige kabinet om de betrokken topambtenaar te benoemen tot inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat . Bij dit dienstonderdeel is de topambtenaar betrokken bij een rel over het achterhouden van een kritisch rapport over ProRail . De verantwoordelijk staatssecretaris kondigde destijds, bij het maken van excuses over de gang van zaken, aan om met de hoogste ambtenaar in gesprek te gaan over het functioneren van betrokken ambtenaren.  Helaas is geen functioneringsgesprek gevoerd met de inspecteur-generaal. Dat blijkt wel uit het ontluisterende demasqué van deze inspecteur-generaal tijdens het verhoor bij de parlementaire enquêtecommissie Fyra . Als hoogst veran