Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2017 tonen

Vreemd voorkeursbeleid

Het kan voor (startende) huurders zomaar tien jaar of langer duren voordat ze in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. Schandalig maar waar. Vroeger keken we meewarig naar het Oostblok als dergelijk nieuws over wachttijden bekend werd. De kans dat men veel langer dan tien jaar moet wachten is aanmerkelijk groter vanwege de vele 'spoedzoekers' en demografische en maatschappelijke ontwikkelingen (vergrijzing/langer thuis wonen). Fotocredit:  Centraal Bureau voor de Statistiek Vooral starters kunnen we indelen in de categorie 'spoedzoekers'. Daarnaast kan het gaan om mensen die wachten op een volgende koopwoning, in scheiding liggen of te maken hebben met huiselijk geweld. Ook kan het gaan om ZZP'ers met een tijdelijke baan. Niet in de laatste plaats kan het gaan om vluchtelingen met een verblijfsvergunning. Als we dan de cijfers naast elkaar leggen van de groep starters (10+ jaar) en de groep vluchtelingen/migranten met een verblijfsvergunning ( 18 maand

Eerst zien...

Nog even en een nieuw kabinet treedt aan; Rutte III (VVD, CDA, D66, ChristenUnie). Op zichzelf is dat positief nieuws want een missionair kabinet is beter dan op de winkel letten met een demissionair kabinet. De constellatie met vier partijen en de rekrutering van de bewindslieden voor dit kabinet, maakt dat ik niet al te hoge verwachting heb. Per definitie is een vierpartijen-kabinet lastiger te managen dan een kabinet bestaande uit twee politieke partijen. Daarnaast is zelfs dit vierpartijen-kabinet gebouwd op de kleinst mogelijke meerderheid, nl. 76 zetels. Met deelname van de PVV had die verhouding natuurlijk anders kunnen zijn, maar daar is niet voor gekozen. Met deze krappe meerderheid in de Tweede Kamer hebben ook dit keer weer de Kamerleden van de betreffende Kamerfracties het nakijken. Immers, men wordt geacht om voorstellen van het kabinet volmondig te steunen. Met 76 zetels zal men zelfs op de gezondheid van de Kamerleden van de coalitie moeten gaan letten.  Kabinet

Duimschroeven aandraaien

De vermissing en moord op Anne Faber door een patiënt van een psychiatrische kliniek moet alle alarmbellen doen afgaan. We kunnen vaststellen dat Michael P. nog lang niet klaar was voor een aanwezigheid in de openbare ruimte. Dat zal ongetwijfeld te maken hebben met de mogelijke misstanden in kliniek Altrecht Avonturijn in Den Dolder. Gelukkig wordt nu de situatie in die kliniek onderzocht , maar het is mosterd na de maaltijd. Nederland was in de greep van de vermissing en moord van Anne Faber. In plaats van het voeren van reactief beleid ten opzichte misstanden in ons rechtssysteem, is een grondige sanering noodzakelijk. Het is namelijk wachten op het volgende incident bij een andere psychiatrische instelling. De overheid heeft de plicht om de bevolking te beschermen. Daar vallen dus ook klinieken zoals in Den Dolder, onder. Echter, een veilige samenleving is erbij gebaat als afscheid wordt genomen van 'knuffel-rechtspraak'. Het zomaar weigeren van een psychiatrisch onde

Bedankt

Zaterdagochtend is mijn vader overleden. Volgende week zondag pak ik de draad weer op. Pap, bedankt voor alles. Je bent nu weer bij mam...

More is less

"Less is more", wordt weleens gezegd. Soms klopt dat. In het geval van het aansturen van een ministerie ben ik overtuigd van het tegenovergestelde, als het gaat om de politieke leiding op zo'n departement. Op het ministerie van Defensie is alleen een minister actief, géén staatssecretarissen. In het geval van de dood van de twee militairen vanwege een defecte mortiergranaat en de (politieke) nasleep ervan , denk ik dat het beter was als de minister meer staatssecretarissen tot haar beschikking had gehad. Bijvoorbeeld een staatssecretaris voor militaire missies of operationele zaken. Daarmee wil ik niets goed praten wat niet goed te praten valt. Maar het is een feit dat (ook) het ministerie van Defensie een ambtelijke 'tanker' vormt, waar een minister slechts op hoofdlijnen enig vat op heeft. Zonder staatssecretarissen, waarvan voorheen wél sprake was, is dat vragen om problemen. Daarnaast heb je als bewindspersoon te dealen met de besluiten (en effecten daarva