Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2016 tonen

Lessen trekken uit Griekse struisvogelpolitiek

Het is eind februari 2016 en Griekenland slaat eindelijk alarm over het aantal vluchtelingen en de als vluchtelingen vermomde economische migranten die Griekenland overspoelen. Het geeft aan dat Griekenland ronduit een lakse en moreel verwerpelijke houding heeft aangenomen waarvan men nu zelf het slachtoffer is geworden.  De huidige migrantencrisis is qua impact echter vele malen groter dan de nog altijd voortdurende financiële crisis in deze zgn. 'faal-staat'. De migrantencrisis, die al een tijdje aan de gang is , treft Griekenland in alle hevigheid omdat nu andere (lid)staten (eindelijk) de grenzen sluiten of strengere grenscontroles uitvoeren. Tja, als de migranten eenvoudigweg niet meer kunnen worden doorgezonden naar (West-)Europa, dan stokt de migrantenstroom en moet Griekenland zelf de klappen opvangen. Zo angstig simpel liggen de zaken en dat terwijl er wel degelijk oplossingen zijn om de migrantenstroom een halt toe te roepen.   Natuurlijk wordt al heel lang

Pas het Vluchtelingenverdrag aan

In het Parool van zaterdag 20 februari las ik een column van Felix Rottenberg over het idee van de voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW, Hans de Boer. Zijn idee om alleen vluchtelingen met baankansen is in ieder geval een poging om meer grip te krijgen op de toestroom van vluchtelingen. Een verscherping van het asielbeleid, al dan niet in Europees verband, naar het Zwitsers model (laten we dichtbij blijven) lijkt mij een beter idee. Vluchtelingen zonder geldige documenten maken er geen kans, personen die zich voordoen als vluchteling (maar het dus niet zijn) kunnen daarvoor gevangenisstraf krijgen en een strengere aanpak van schijnhuwelijken. Kortom, stuk voor stuk maatregelen die ervoor zorgen dat 'echte' vluchtelingen meer kans maken. Ik ken overigens nog wel meer maatregelen om de huidige massale instroom in te perken, maar dat verder terzijde. Het is namelijk een nog beter idee om het Vluchtelingenverdrag uit 1951 te herzien. Dit verdrag werd onder ander o

Even tot tien tellen

Afgelopen week vloog op social media weer iemand uit de bocht met een doodverwensing . In dit geval een voorzitter van de PvdA-afdeling Katwijk . De persoon in kwestie is waarschijnlijk niet de laatste persoon die zich op social media deed  gelden met ongefundeerde uitspraken en doodverwensingen. Het is maar te hopen dat zijn uitingen op social media en het gevolg daarvan (aftreden als voorzitter en een negatieve sfeer rond zijn persoon) een positief effect heeft gehad. Namelijk dat het bewustzijn is toegenomen dat onbehoorlijk gedrag op social media niet verstandig is en een prijs kent. Tot nu toe zijn er helaas nog ontelbaar veel voorbeelden van onbeschaafd gedrag op social media. Menig nieuwsbericht op Twitter of Facebook, tweets of berichten van politici op Twitter of Facebook of reacties op televisie-programma´s worden niet zelden voorzien van weinig flatteus commentaar. Daarbij is niet alleen sprake van een bedenkelijke boodschap maar ook de manier waarop (veelal een totaal ge

Verkeerde moment voor erkenning Palestijnse staat

Afgelopen week pleitte de PvdA voor erkenning van een Palestijnse staat . Nederland zou, in navolging van Frankrijk, over moeten gaan tot erkenning als de vredesonderhandelingen mislukken, om het vredesproces een impuls te geven en om verdere escalatie te voorkomen. Het lijkt mij dat het 'strategische moment' nog lang niet is aangebroken om over te gaan tot erkenning van een Palestijnse staat. Waarom niet? 1. Het lijkt me voor de hand liggen dat de 'Palestijnse Autoriteit' de vredesonderhandelingen, voor zover we die serieus kunnen nemen, zullen laten mislukken als men daarvoor wordt beloond met een zelfstandige staat. Met andere woorden; het belonen van slecht gedrag is nooit een goed idee, en zeker niet in dit geval. Zolang Abbas de daders van steekincidenten de hemel in prijst, zou hem slechts de 'beloning' van scherpe internationale veroordeling, sancties tegen de 'Palestijnse Autoriteit' en onmiddellijk aftreden moeten toekomen. Overigens, wat i