Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2014 tonen

Even slikken en weer doorgaan

Vorige week werd in de Katwijksche Post de kandidatenlijst van de VVD gepresenteerd, zoals u wellicht hebt opgemerkt. In dit verband is er goed nieuws en slecht nieuws. Het slechte nieuws is dat de interne 'route' naar de verkiezingen ertoe heeft geleid dat ik op plek zes van de kandidatenlijst ben gezet. Niet bepaald een plek waar ik de afgelopen vier jaar voor bezig ben geweest, als raadslid en lid van VVD Katwijk . Het goede nieuws is dat ik meedoe aan de komende gemeenteraadsverkiezingen. Mijn hoop gaat uit naar weer een mooi resultaat, zoals vier jaar geleden met 214 voorkeurstemmen. Het organiseren van de lokale hoorzitting Veiligheid (met de ChristenUnie), het agenderen van nut en noodzaak van efficiënte inzet van maatschappelijk vastgoed , de andere visie op de bibliotheek , het verlenen van cruciale steun aan het zgn. 'Coligny-onderzoek'  en de komst van een afval-app  zijn zaken uit de afgelopen raadsperiode waar ik vooral met tevredenheid op terugkijk. D

Afvalinzameling met een afval-app

De afval-app: Wat, waar, wanneer en hoe?  Een beter milieu begint bij jezelf en de overheid heeft een rol in de bewustwording en in voorbeeldgedrag. Twee belangrijke uitgangspunten als leidraad bij de dagelijkse praktijk van het verwerken van huisafval. Zo helpt het als inwoners op gezette tijden de grijze of groene bak buiten zetten en alles wat niet in deze bakken hoort (zoals bijv. plastic) apart in de daarvoor bestemde bakken gooit. De gemeente heeft hierin een informatie-, bewustwordings- en aanmoedigingstaak. Gisteravond kwam dit , tijdens agendapunt 8 van de gemeenteraadsvergadering  (Grondstoffenbeleidsplan 2014-2020), aan de orde. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om te pleiten voor het invoeren van een lokale afval-app. Met een afval-app op smartphone of tablet kan snel en overzichtelijk antwoord worden gegeven op vragen over wanneer welke bak aan de straat gezet moet worden. Ook het zogeheten 'Afval-ABC' voor de Milieustraat (grofvuil), locaties van ond

Vrijwilligers voor...(een oproep)

Een maand geleden, dinsdag 10 december 2013, werden tijdens het jaarlijkse VIP-café van VIP Katwijk in gemeenschapshuis De Burgt de vrijwilligersprijzen 2013 uitgereikt . Een leuke en inspirerende happening met vele genomineerden en prijswinnaars per categorie. Wellicht behoort u, aspirant-vrijwilliger, tot de genomineerden of winnaars van de vrijwilligersprijzen editie 2014! Dat zou in ieder geval betekenen dat het aantal vrijwilligers is gestegen. Hoewel onze gemeente een druk verenigingsleven kent, is er geen reden om hier heel erg romantisch over te doen. Vele verenigingen kampen met een zogenoemd 'opvolgers-probleem' binnen hun bestuur of kunnen op een andere manier extra man/vrouw-kracht, positieve energie, creativiteit, etc. etc. gebruiken, zoals ook onderstaande organisaties: Bij FC Rijnvogels is men op zoek naar trainers voor de diverse  G-voetbalteams . Een leuk en dankbaar tijdverdrijf en je zorgt ervoor dat jonge voetballers met een beperking niet buitenspel kom