Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit augustus, 2015 tonen

Duurzaamheid is belangrijk; ook op zondag

"Inwoners moeten worden gestimuleerd om in de eigen omgeving beter om te gaan met milieu en energie", "zorgvuldig omgaan met onze leefomgeving is belangrijk", "een mooie en schone omgeving nodigt uit om er met plezier gebruik van te maken en ook zelf schoon te houden". Zomaar wat uitspraken van de drie collegepartijen als het gaat om het - natuurlijk volkomen terechte - belang van een schone leefomgeving en milieubewustzijn. In de weerbarstige praktijk is het nog lastig genoeg om dergelijke prachtige voornemens en standpunten in ere te houden. Onlangs heeft het College van B&W besloten tot een proef van zes maanden voor het parkeren van bezoekers van de vernieuwde Triumfatorkerk met een zondagopenstelling van de gemeentelijke parkeergarage. Op die manier wordt extra drukte en verkeershinder rondom het marktterrein en de Piet Heinlaan tegengegaan. Tevens zal deze openstelling zoekgedrag in de wijk tegengaan, zo luidt de onderbouwing van dit besluit.

Gevraagd: een nuchter veiligheidsbeleid

Met het incident in de Thalys, waarbij het gelukkig bij een incident is gebleven dankzij heldhaftig optreden , dringt zich wederom de vraag op of en zo ja welke veiligheidsmaatregelen moeten worden genomen. Volgens de woordvoerders van linkse fracties plus de VVD in de Tweede Kamer kunnen dit soort incidenten nooit volledig worden uitgebannen . Zeker, terroristen kunnen altijd en overal toeslaan, terroristen kunnen de volgende keer weer heel ergens anders opduiken en het creëren van schijnveiligheid met op iedere hoek van de straat een agent heeft tevens een betrekkelijke veiligheidswaarde. Allemaal waar.  Toch is het op z'n minst een goed idee om het huidige veiligheidsbeleid nog eens goed langs de meetlat van terrorisme anno 2015 te leggen. Om te beginnen is het argument dat je nooit alles kan voorkomen nogal kortzichtig. Schaf de beveiliging in de Tweede Kamer, de luchthavens en elders dan maar af, want puntje bij paaltje heeft het toch allemaal geen zin. Dat is zo'n

Meer power in de koopkracht voor senioren!

Uit de deze week gepubliceerde koopkracht-ramingen van het Centraal Planbureau (CPB)  blijkt dat gepensioneerden er wéér op achteruitgaan. Een onhoudbare situatie, lijkt me. Zelfs minister Asscher erkende deze week dat de koopkrachtontwikkeling van ondermeer gepensioneerden niet meer in evenwicht is en dat hij de 'minnen' wil repareren. Hopelijk houdt hij woord en gebeurt er meer dan dat alleen. In ieder geval juich ik het van harte toe dat organisaties als de ANBO volop de media zoekt over deze scheve en onrechtvaardige gang van zaken. Volgende week vinden de eerste besprekingen plaats voor de begroting van 2016. Het is te hopen dat het kabinet, maar ook de partijen waarmee men om de tafel gaat, verder kijken dan alleen de ramingen van het CPB. Het is meer dan ooit van belang dat men oog heeft voor de demografische ontwikkelingen en deze nadrukkelijk als uitgangspunt neemt voor nieuw beleid. Ik heb het in dit verband natuurlijk over de toenemende vergrijzing. In 1980 was

Symbolische circuspolitiek

Soms heb ik het gevoel dat het huidige kabinet de prijs voor beste symboolpolitiek wil binnenhalen. Binnenkort (in september) gaat het verbod in op deelname van wilde dieren in het circus . Een voorbeeld van onsamenhangend en doorgeschoten beleid op het gebied van dierenwelzijn. Circusdirecteuren zijn naar de rechter gestapt om het verbod tegen te houden . Daar is alle reden toe: 1. Aantasting van het welzijn van dieren in het circus is niet wetenschappelijk aangetoond. De Universiteit van Wageningen heeft enkele jaren geleden onderzoek gedaan. Uit dat onderzoek bleek dat de betreffende dieren voldoende 'leefruimte' genieten, er geen sprake is van stress bij het transport en dat de dieren liefdevol worden behandeld en daarmee sprake is van goed eigenaarschap. Dat laatste is natuurlijk logisch omdat deze dieren de kostwinning vormen. Brits onderzoek op dit vlak kent als conclusie dat meer onderzoek nodig is om uitsluitsel te geven over een verbod in circussen. 2. Wilde die

10 Oplossingsrichtingen voor de vluchtelingencrisis

Deze week werd bekend dat de regeringen van Nederland, Duitsland en Frankrijk een alarmbrief hebben geschreven aan EU-buitenland coördinator Federica Mogherini . De strekking van de brief is dat de Europese Unie werk moet maken van het toekomstperspectief van Afrikaanse jongeren. In de brief pleit minister Ploumen voor het opzij zetten van 500 miljoen euro aan EU-gelden ( ontwikkelingshulp ) voor de Afrikaanse jeugd. Tja, daar hebben we weer zo'n voorbeeld van ondoordachte en naïeve geldsmijterij dat op deze manier geen enkele zin heeft. Gelukkig is er wel het besef dat met een half miljard euro de bootjes met gelukzoekers uit Afrika niet zullen worden tegengehouden. Echter, dat besef had een brief met een andere inhoud moeten opleveren. In plaats daarvan wordt aandacht gevraagd voor het aloude corruptie-probleem en vernieuwing van belasting- en handelsverdragen. Het spijt me, de problemen in Europa - nu in Calais - vanwege de stroom met migranten uit Afrika - met louter een eco