Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2016 tonen

Stáán voor (pers)vrijheid!

Op onderstaande kaart is goed te zien dat persvrijheid wereldwijd bepaald geen vanzelfsprekendheid is. Ten aanzien van de vrijheid voor meningsuiting zal de kaart er niet heel anders uitzien. Nog triester is het feit dat op het 'witte gebied' door twijfelachtige regimes druk wordt uitgeoefend om de persvrijheid te beperken, omwille van chantage-deals . Dat werd al duidelijk met de kwestie-Jan Böhmermann en dat blijkt nu ook met de kwestie-Ebru Umar .   De handelwijze van Turkije is totaal onaanvaardbaar en niets minder dan een stevige veroordeling is op z'n plaats! De houding van het Erdogan-regime, welke op hoge toon een kansloos visum-akkoord verlangt, verdient een krachtig tegengeluid in plaats van slechts 'treurnis' over deze handelwijze.  Hier ligt een kans voor Nederland, zeker als EU-voorzitter, om landgenoten in bescherming te nemen, waarden zoals (pers)vrijheid te beschermen en te promoten en de machthebber(s) in Ankara op hun nummer te zetten. B

Ich bin Jan

De Duitse komiek Jan Böhmermann mag strafrechtelijk worden vervolgd. De Duitse regering heeft daartoe vrijdag, op verzoek van Turkije, besloten. Jan Böhmermann las in zijn satirisch programma bij de ZDF een gedicht voor waarin de Turkse president Erdogan centraal stond. Hoewel over smaak kan worden getwist zou het niet zo mogen zijn dat Turkije bepaalt wat in een ander land, Duitsland in dit geval, onder persvrijheid mag worden verstaan.  Jan Böhmermann Echter, door een mix van onwil, onkunde en onmacht van Angela Merkel inzake de crisis met de miljoenen ' paradise now-migranten ' en de (dubieuze) rol van Turkije hierin, liggen de zaken helaas anders. Naast een financiële knieval is nu ook sprake van een morele knieval. Merkel heeft zich, ook namens de EU, chantabel gemaakt en uitgeleverd aan Erdogan.  In november 2015 schreef ik dat de prijs voor het laten 'smullen' van Erdogan hoog zal zijn.  De chantagepolitiek van Erdogan leidt er nu zelfs toe dat

Lokaal leiderschap

In een week waarin voor de zoveelste keer een project moest worden besproken met een forse overschrijding , begin ik me af te vragen of het lokale ambtelijke apparaat niet één groot zelfsturend team is. Het College, dat conform de Wet dualisering gemeentebestuur verantwoordelijk is voor het aansturen van het ambtelijk apparaat, werkt toevallig in hetzelfde gebouw en daarmee lijkt alles over de relatie College-ambtelijk apparaat gezegd. Gescheiden werelden, zo lijkt het, die de indruk wekken tot elkaar veroordeeld te zijn. De verantwoordelijkheid van het aansturen van het ambtelijk apparaat lijkt daarbij een hol begrip te zijn geworden. Anders was wel op een andere manier omgegaan met de conclusies en aanbevelingen van het dramadossier 'Coligny ', waarbij ik als lid van de onderzoekscommissie was betrokken.  Niet in de laatste plaats vormt het feit dat de schuld voor dit drama op de gemeentelijke organisatie wordt afgeschoven het ultieme bewijs van een uiterst gebrekkige aanstur

Stem voor vrijheid en vooruitgang

Protesterende Oekraïners in Lviv, Kiev en elders, sluipschutters die demonstranten onder vuur nemen, vele doden en gewonden... De demonstranten wilden meer vooruitgang, meer perspectief en hoop op een beter leven door nauwere samenwerking met de EU. Waarom ging men de straat op ? Op 18 september 2013 stemde het parlement van Oekraïne voor het Associatieverdrag met de Europese Unie. Op vrijdag 30 november 2013 zou dit verdrag officieel worden ondertekend. Echter, op 22 november 2013 werden de gesprekken over dit Associatieverdrag plotseling opgeschort. Met alle gevolgen van dien... Stem voor vrijheid en vooruitgang De woede onder de bevolking van Oekraïne (vooral jongeren) over de niet-ondertekening was natuurlijk begrijpelijk. Het Associatieverdrag met de EU vormt een kans op verbetering van de situatie in Oekraïne op velerlei gebied. Tot nu toe is in 27 lidstaten het betreffende Verdrag goedgekeurd. In Nederland is dit Verdrag in 2015 door beide Kamers goedgekeurd. Echter, va