Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2013 tonen

Vastgoedvragen beantwoord - deel 3

De voormalige Visserijschool In dit derde en laatste deel worden de vastgoedvragen met betrekking tot de voormalige Visserijschool beantwoord. Het blijkt dat de eigenaar - woningcorporatie Dunavie -  nog geen concrete plannen heeft voor een nieuwe bestemming van dit gebouw. Opvallend is dat kennelijk wordt onderzocht of vishandel Schuitemaker een plek kan krijgen in dit gebouw met onder andere een restaurant en een winkel. Immers, in het Havenkwartier (Haven, fase 3b) wordt in principe hierin voorzien. Aan de Sluisweg in Katwijk staat al geruime tijd de voormalige Visserijschool leeg. Leegstand brengt het risico van o.a. verloedering en onveiligheid met zich mee. Vraag en antwoord : a. Welke plannen heeft de eigenaar met dit gebouw? Dunavie (de woningcorporatie, red.) is op zoek naar een gepast gebruik voor de Visserijschool. Er wordt onderzocht of Schuitemaker (vishandel, red.) een plek kan hebben in de Visserijschool met onder andere een restaurant en winkel.  b. Binne

Vastgoedvragen beantwoord - deel 2

De vragen over vastgoed betroffen ook het schoolgebouw van de voormalige Mauritsschool. Een interessant gebouw met vele mogelijkheden, zowel voor onderwijs als voor andere doeleinden. De toekomstige bestemming is nog onduidelijk. Wellicht krijgt het gebouw een gecombineerde onderwijs- en zorgfunctie of het krijgt een andere bestemming (en/of het pand wordt verkocht). Een zorgbestemming zou tevens een goed alternatief kunnen zijn. Die mogelijkheid heb ik al eens eerder geopperd. Het is in ieder geval te hopen dat het ruimtetekort van "de Windvang" wordt opgelost. School voor speciaal onderwijs "de Windvang" Het schoolgebouw van de voormalige Mauritsschool wacht op een nieuwe bestemming. Dit voorjaar werd "de Windvang" (school voor speciaal onderwijs) genoemd als toekomstige gebruiker van dit schoolgebouw, gelet op het ruimtetekort van deze school. Vraag en antwoord : a. Welke voortgang kan nu worden gemeld als het gaat om de herbestemming van d

Vastgoedvragen beantwoord - deel 1

Onlangs heb ik vragen gesteld over de voortgang in een drietal dossiers. In het geval van de Chr. Drum- en showfanfare DVS blijkt - gelukkig - dat er zicht is op nieuwe huisvesting. Dit jaar nog kan een voorstel voor nieuwe huisvesting worden verwacht. Het verenigingsgebouw van DVS op de huidige locatie De Chr. Drum- en Showfanfare DVS verkeert al sinds lange tijd in onzekerheid over toekomstige huisvesting van het verenigingsonderkomen. Op 1 januari 2015 a.s. zal het recht van opstal voor de betreffende locatie (Ambachtsweg 2) worden beëindigd. In de Tweede Voortgangsrapportage accommodatiebeleid (zaaknummer 2012-16754) wordt gemeld dat in nauw overleg met DVS nog steeds wordt gezocht naar een alternatief, voor zowel locatie als gebouw.  Vraag en antwoord : a. Welke voortgang kan nu worden gemeld in dit langlopende dossier? Samen met de gemeente is DVS in onderhandeling over aankoop van een pand. Wij verwachten hierover binnenkort meer duidelijkheid te kunnen versc

Vragen over vastgoed

Vandaag heb ik via de Griffie een aantal informatieve vragen gesteld over de voortgang in een drietal dossiers met betrekking tot (maatschappelijk) vastgoed in onze gemeente. Een thema waarmee ik mij al eerder heb beziggehouden . De vragen spreken denk ik voor zich en ik zie uit naar de antwoorden. De beantwoording zal ik, zodra beschikbaar, vanzelfsprekend ook publiceren.   1.Huisvesting Chr.  Drum- en showfanfare DVS. De Chr. Drum- en showfanfare DVS verkeert al sinds lange tijd in onzekerheid over toekomstige huisvesting van het verenigingsonderkomen. Op 1 januari 2015 a.s. zal het recht van opstal voor de betreffende locatie (Ambachtsweg 2) worden beëindigd. In de Tweede Voortgangsrapportage accommodatiebeleid ( zaaknummer 2012-16754) wordt gemeld dat in nauw overleg met DVS nog steeds wordt gezocht naar een alternatief, voor zowel locatie als gebouw. a.        Welke voortgang kan nu worden gemeld in dit langlopende dossier? b.       Zijn er concrete plannen voor de loca

Een nieuw recept voor de (lokale) Jeugdzorg

“Regionaal voorbakken, lokaal afbakken”, dat is het motto van de zogeheten 3D-aanpak van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland , waarvan onze gemeente ook deel uitmaakt. Met de 3D-aanpak worden de drie decentralisaties bedoeld die op gemeenten afkomt. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten, dus ook de gemeente Katwijk, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, een deel van de AWBZ én de Jeugdwet. Vorige week donderdag is in de gemeenteraad gesproken over de aanloop naar deze nieuwe Jeugdwet. De concrete aanleiding hiervoor was dat het regionale Transitiearrangement eindelijk op de agenda stond. Een belangrijk document, want per 31 oktober a.s. moet het samenwerkingsverband Holland Rijnland, namens Katwijk en de veertien andere deelnemende gemeenten , in globale lijnen kunnen aangeven wat de grootte van hun zorginkoop zal zijn en bij wie deze wordt ingekocht. In het transitiearrangement worden harde, niet vrijblijvende, afspraken gemaakt met in ieder geval b