Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juli, 2016 tonen

Handen af van het handen schudden!

Onlangs heeft het College voor de Rechten van de Mens  het Centraal Orgaan Asielzoekers terecht gewezen. Naar het oordeel van dit College heeft het COA ten onrechte een vrouw, een 23-jarige moslima, afgewezen in een sollicitatieprocedure omdat zij vanwege haar geloof geen handen wil schudden met mannen. Met deze, overigens niet-bindende, uitspraak van dit College wordt een super slecht signaal afgegeven aan bepaalde groepen in een land waar sowieso al sprake is van parallelle samenlevingen. Immers, velen beschouwen de Sultan van Turkije als ' hun president ' en als de Marokkaanse koning hier op privébezoek is, noemen medelanders van de derde generatie hem 'onze koning'. Problemen genoeg dus, kunnen we stellen. Daar komt dus nog deze - zeer bedenkelijke - uitspraak van dit College bij. Het is duidelijk dat met de uitspraak van het College de noodzaak tot integreren bepaald niet wordt aangemoedigd. Bij de afweging van belangen heeft men gehoor gegeven aan het opeis

Karten auf den Tisch legen!

De zoveelste terreuraanslag, afgelopen vrijdag in München, is nog omgeven met vraagtekens. De dader heeft voorlopig het etiket van ' depressieve eenling ' gekregen. Of dat werkelijk het geval is, kan worden betwist. Op de - schaarse - foto's van deze vreselijke moordpartij heeft de dader schijnbaar een ander uiterlijk dan de 'jongen' die daadwerkelijk als dader is geïdentificeerd. Het is aan de Duitse politie om over deze zaak zo snel mogelijk en onomwonden duidelijkheid over te verschaffen. Dus graag snel duidelijkheid over de foto's, het manifest van de dader (wat nog niet openbaar is gemaakt) , één of meerdere daders/helpers en de herkomst van deze dader . Hopelijk leert men van de fouten uit het verleden. De poging tot het 'downplayen' van de  massale aanrandingspraktijken in Keulen en vele, vele andere plaatsen in Duitsland heeft het vertrouwen in de rechtsorde in ieder geval geen goed gedaan. Natuurlijk is het pijnlijk als telkens blijkt dat d

Een Nederturkse 'coming out'...

Het mislukken van de coup in Turkije heeft in West-Europa de Turkse gemeenschap in beweging gebracht. Met slogans als 'leve onze president', 'Turkije mijn vaderland', 'democratie voor Turkije' werd door de Turkse gemeenschap in Nederland hulde gebracht aan Turkije. Uiteraard was het aan de Grote Leider in Ankara te danken dat de 'democratie' was hersteld.... Democratie omvat méér dan verkiezingen alleen. Als het alleen om verkiezingen gaat, moeten we Noord-Korea ook een democratie noemen, nog afgezien van de vraag op welke manier die 'verkiezingen' worden georganiseerd. Zelfs als het woord 'democratie' in de naam van het land is verwerkt geeft dat geen garanties. Tot 1990 was er in Europa een (communistische) dictatuur die zichzelf Duitse Democratische Republiek noemde. Je kon van dit land veel zeggen, maar niet dat er sprake was van democratie. Het begrip democratie vormt in Turkije op dit moment eveneens een lege huls. Zeker nu,

Een misplaatste kop

De voorpagina van het AD van afgelopen zaterdag De sluipschutter die vrijdag in Dallas vijf agenten in koelen bloede doodschoot en elf agenten verwondde, handelde alleen en had racistische motieven. Hij wilde zoveel mogelijk blanke agenten doden . Het drama vond plaats bij een demonstratie tegen politiegeweld die tot het vreselijke incident vreedzaam verliep. Het aantal incidenten met politiegeweld tegen zwarte verdachten is lang, oneindig lang. Toch gaat het veel te ver om de politie in de VS neer te zetten als 'jagers' die nu kennelijk verworden zijn tot 'prooi'. Ten eerste probeert de politie de openbare orde te handhaven. Dat betekent dat er passende maatregelen moeten worden genomen. Dat heeft niets te maken met 'jagen'. Ten tweede is het een populair misverstand dat de meeste slachtoffers zwarte Amerikanen zou betreffen. Dat is niet waar, althans afgaande op de cijfers van 2015 . Afgelopen jaar zijn er 494 blanke Amerikanen door de politie doodge

Meer voor minder (6 tips)

De nieuwe bibliotheek in het centrum moet en zal er komen. Dat lijkt een uitgemaakte zaak. Met blinde vastberadenheid, waaraan men prestigeprojecten kan herkennen, gaan we door naar de volgende ronde. In een eerder stadium werd omwonenden en ondernemers op het Andreasplein, het Baljuwplein en de Voorstraat (het 'gat van Riche' en tegenover supermarkt Hoogvliet) slapeloze nachten bezorgd. Het doet denken aan de ontwikkelingen rondom het Andreasplein. Met de beste bedoelingen moet alles overhoop worden gehaald, wordt onrust en onzekerheid aangewakkerd, kunnen we het resultaat als 'net niet' bestempelen met een gepeperde rekening. Dat doet het imago van het lokaal bestuur geen goed. We kunnen dan ook gerust spreken van een 'spoor van vernieling'. Zullen we daar eens mee stoppen ? Als de 'zakelijke zichtlijn' wat meer in het oog wordt gehouden kan met onderstaande zes tips een betere 'cultuur-deal' worden gesloten dan waarmee men nu bezig is. 1.