Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2013 tonen

Kerstwens 2013

Prettige Kerstdagen - Noflike Kryst - Merry Christmas - Frohe Weihnachten - Joyeyx Noel - Boas Festas - Feliz Navidad - S Razhdеstvom Khristovym - Buon Natale - Natale hilare - 'n Geseënde Kersfees - 节日快乐 - Nollaig Shona duit

Bedankt, Madiba!

Het leven van Nelson Mandela wordt volop gememoreerd naar aanleiding van zijn overlijden gisteravond. Zoals ik gisteravond al schreef in een tweet naar aanleiding van zijn overlijden, hoorde ik voor het eerst van hem in 1988, toen in Londen de ' Nelson Mandela 70th Birthday Tribute Concert ' plaatshad. Ik vergat z'n naam maar twee jaar later zat ik, zoals ik drie jaar terug al schreef , op een goeie dag, ik meen dat het zondag was, voor de televisie en volgde ik zijn vrijlating. Een indrukwekkend moment, waarbij de tv-beelden van twee jaar eerder naar boven kwamen. Deze ervaring was eigenlijk het startpunt voor mijn belangstelling voor actualiteiten (via kranten en tv). Toen, op dat moment in 1990, werd een begin gemaakt met het ten grave dragen van het begrip 'apartheid'. Met Nelson Mandela in een ongekende en ongeëvenaarde rol als grote verzoener werd Zuid-Afrika de goede richting opgestuurd. Dankzij de zogenoemde 'Madiba-magie'; wilskracht, stijl, integ

Tip van de dag: Website monument Engelandvaarders Zeehostunneltje

Zo zag het tunneltje er ooit uit. Foto: Katwijks Museum In mei van dit jaar stond de aanpassing van het Masterplan Zeehosterrein op de raadsagenda. In het kader van dat plan heb ik, gelet op de unieke ligging van het Zeehosterrein met al haar historie, expliciet aandacht gevraagd voor het te realiseren monument voor de Engelandvaarders en de ruimte die dit monument nodig heeft. Met het nog te realiseren monument voor de Engelandvaarders wordt in ieder geval recht gedaan aan die historie. Dit was voor mij een belangrijk punt. Voor tientallen Engelandvaarders ('Soldaten van Oranje') die bij elf pogingen waren betrokken vanuit Katwijk, vormde het inmiddels onzichtbare Zeehostunneltje de 'poort' naar de vrijheid. Ik was dan ook blij dat de wethouder op mijn verzoek had toegezegd dat voornoemd monument de ruimte krijgt die het toekomt. Ik wacht de ontwikkelingen voor wat betreft de realisatie van het monument met belangstelling af. In ieder geval is er alvast een nie

Geslaagd bezoek premier Mark Rutte aan de Bollenstreek

Op woensdag 27 november 2013 ontving de VVD Regio Duin- en Bollenstreek minister-president Mark Rutte voor een werkbezoek. Het bezoek aan bollenbedrijf C.S. Weijers & Zonen in Hillegom was indrukwekkend en getuigde van een b(l)oeiende business. Tevens werd nog maar eens het belang van goed 'groen' technisch onderwijs onderstreept. Na het werkbezoek was er een diner bij de KTS in Voorhout . Dit was uitstekend verzorgd door leerlingen van deze school. De KTS directie en leerlingen van de school hebben zich van hun beste kant laten zien door een perfect diner voor te schotelen in een zeer fraaie ambiance. Naast het inwendige werd het inhoudelijke ook niet vergeten. In een in twee delen opgesplitste presentatie gaf de directie een uitstekend beeld van de school en plaatste deze tegen de achtergrond van diverse maatschappelijke veranderingen en onderwijskundige vernieuwingen. Mark Rutte op zijn beurt feliciteerde de school met het uitstekende rapport dat de Ond

Informatieavond inbraakpreventie

Vraagt u zich weleens af of uw woning goed is beveiligd? Of wat u zelf kunt doen om veiliger te wonen? Gemeente en politie organiseren een bijeenkomst over babbeltrucs en  inbraak . U bent van harte welkom op maandag 25 november om 19.30 uur in de Burgt, Burgemeester Koomansplein 1 in Rijnsburg. Aanmelden informatieavond U hebt een belangrijke rol bij het voorkomen van woninginbraken. U verkleint de kans op woninginbraak door uw eigen woning goed te beveiligen en goed op te letten bij u in de buurt. Tijdens de informatieavond krijgt u meer informatie hierover. Wilt u zo vriendelijk zijn u aan te melden voor deze bijeenkomst? Dit kan door een e-mail te sturen naar  communicatie@katwijk.nl  of 071-4065293. Aanmelden Burgernet Kunt u niet komen, maar wilt u toch bijdragen aan een veilige en leefbare gemeente? Meldt u aan voor Burgernet. Met behulp van dit (telefonische) netwerk kunt u samen met de gemeente en politie de veiligheid in uw buurt vergroten. Hoe meer mensen aan Bu

'Katwijk Praat Mee' druk in gesprek over de drie D's (met video's)

Afgelopen maandagavond vond weer een Katwijk Praat Mee-avond plaats, met ditmaal de drie D’s als gespreksonderwerp. Als speciale gast was de woordvoerder in de Tweede Kamer namens de VVD, mevrouw Brigitte van der Burg, naar Rijnsburg gekomen. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten, dus ook onze gemeente Katwijk,verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdzorg, AWBZ/WMO en de Participatiewet. Er gaat dus veel veranderen op het terrein van zorg, werk&inkomen en maatschappelijke ondersteuning. De rol van de overheid verandert en de verantwoordelijkheid van de burger wordt groter.  Afgelopen maandag gingen inwoners van onze gemeente en diverse deskundigen hierover met Kamerlid Van der Burg in gesprek. De organisatie van deze avond was dit keer in handen van Annette Brul, Nico van Hoogdalem (gespreksleider) en ondergetekende.  Met het filmpje ‘Meedoen, hoe praten we erover’  werd de avond ingeleid, waarna mevrouw Van der Burg van wal stak en de zaal meer uitleg gaf over ha

Mark Rutte op bezoek in de Bollenstreek

Op 27 november a.s. organiseert de VVD Regio Duin- en Bollenstreek een politiek café met minister-president Mark Rutte . Hij zal met de aanwezigen in debat gaan over regionale onderwerpen, in het bijzonder de economische ontwikkeling van de regio. De gespreksleider is TV presentator en organisatieadviseur Willem van Leeuwen. Dit politiek café vormt de afsluiting van het werkbezoek dat Mark Rutte brengt aan de Duin- en Bollenstreek, waarbij onderwerpen als de bloembollensector, de bereikbaarheid van de streek en het beroepsonderwijs aan de orde zullen komen.  Vanzelfsprekend is er tevens ruimte voor u om over úw onderwerp een vraag te stellen! Het betreft een VVD-werkbezoek, waarbij o.m. een bollenbedrijf wordt aangedaan. Voor VVD-leden is er een Walking Dinner in de KTS te Voorhout. Klik hier voor het volledige programma .  Het politiek café vindt plaats in het Koetshuys van Landgoed Tespelduyn, aanvang 20.00 u. De toegang is gratis voor VVD leden en niet-VVD leden. Vo

Hoe gaan we lokaal de drie D's afbakken?

“Regionaal voorbakken, lokaal afbakken”, zo luidt het motto van de zogeheten 3D- aanpak van het samenwerkingsverband Holland Rijnland, waarvan onze gemeente ook deel uitmaakt. Waar gáát dit over? Met 24Kitchen heeft het in ieder geval niets te maken. Met de 3D-aanpak worden de drie decentralisaties bedoeld die op gemeenten afkomt. Wellicht heeft u de term al eens voorbij zien komen. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten, dus ook onze gemeente Katwijk,  verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdzorg, AWBZ/WMO en de  Participatiewet. Er gaat dus veel veranderen op het terrein van zorg, werk & inkomen  en maatschappelijke ondersteuning. De rol van de overheid verandert, de  verantwoordelijkheid van de burger wordt groter en dan is het goed om te weten  waar we dan precies over praten. Op maandag 18 november a.s. is er gelegenheid om hierover mee te praten. Over  het belang van helpen met boodschappen doen, meedoen in de samenleving en het  grote belang van een goede jeu

Vastgoedvragen beantwoord - deel 3

De voormalige Visserijschool In dit derde en laatste deel worden de vastgoedvragen met betrekking tot de voormalige Visserijschool beantwoord. Het blijkt dat de eigenaar - woningcorporatie Dunavie -  nog geen concrete plannen heeft voor een nieuwe bestemming van dit gebouw. Opvallend is dat kennelijk wordt onderzocht of vishandel Schuitemaker een plek kan krijgen in dit gebouw met onder andere een restaurant en een winkel. Immers, in het Havenkwartier (Haven, fase 3b) wordt in principe hierin voorzien. Aan de Sluisweg in Katwijk staat al geruime tijd de voormalige Visserijschool leeg. Leegstand brengt het risico van o.a. verloedering en onveiligheid met zich mee. Vraag en antwoord : a. Welke plannen heeft de eigenaar met dit gebouw? Dunavie (de woningcorporatie, red.) is op zoek naar een gepast gebruik voor de Visserijschool. Er wordt onderzocht of Schuitemaker (vishandel, red.) een plek kan hebben in de Visserijschool met onder andere een restaurant en winkel.  b. Binne

Vastgoedvragen beantwoord - deel 2

De vragen over vastgoed betroffen ook het schoolgebouw van de voormalige Mauritsschool. Een interessant gebouw met vele mogelijkheden, zowel voor onderwijs als voor andere doeleinden. De toekomstige bestemming is nog onduidelijk. Wellicht krijgt het gebouw een gecombineerde onderwijs- en zorgfunctie of het krijgt een andere bestemming (en/of het pand wordt verkocht). Een zorgbestemming zou tevens een goed alternatief kunnen zijn. Die mogelijkheid heb ik al eens eerder geopperd. Het is in ieder geval te hopen dat het ruimtetekort van "de Windvang" wordt opgelost. School voor speciaal onderwijs "de Windvang" Het schoolgebouw van de voormalige Mauritsschool wacht op een nieuwe bestemming. Dit voorjaar werd "de Windvang" (school voor speciaal onderwijs) genoemd als toekomstige gebruiker van dit schoolgebouw, gelet op het ruimtetekort van deze school. Vraag en antwoord : a. Welke voortgang kan nu worden gemeld als het gaat om de herbestemming van d

Vastgoedvragen beantwoord - deel 1

Onlangs heb ik vragen gesteld over de voortgang in een drietal dossiers. In het geval van de Chr. Drum- en showfanfare DVS blijkt - gelukkig - dat er zicht is op nieuwe huisvesting. Dit jaar nog kan een voorstel voor nieuwe huisvesting worden verwacht. Het verenigingsgebouw van DVS op de huidige locatie De Chr. Drum- en Showfanfare DVS verkeert al sinds lange tijd in onzekerheid over toekomstige huisvesting van het verenigingsonderkomen. Op 1 januari 2015 a.s. zal het recht van opstal voor de betreffende locatie (Ambachtsweg 2) worden beëindigd. In de Tweede Voortgangsrapportage accommodatiebeleid (zaaknummer 2012-16754) wordt gemeld dat in nauw overleg met DVS nog steeds wordt gezocht naar een alternatief, voor zowel locatie als gebouw.  Vraag en antwoord : a. Welke voortgang kan nu worden gemeld in dit langlopende dossier? Samen met de gemeente is DVS in onderhandeling over aankoop van een pand. Wij verwachten hierover binnenkort meer duidelijkheid te kunnen versc

Vragen over vastgoed

Vandaag heb ik via de Griffie een aantal informatieve vragen gesteld over de voortgang in een drietal dossiers met betrekking tot (maatschappelijk) vastgoed in onze gemeente. Een thema waarmee ik mij al eerder heb beziggehouden . De vragen spreken denk ik voor zich en ik zie uit naar de antwoorden. De beantwoording zal ik, zodra beschikbaar, vanzelfsprekend ook publiceren.   1.Huisvesting Chr.  Drum- en showfanfare DVS. De Chr. Drum- en showfanfare DVS verkeert al sinds lange tijd in onzekerheid over toekomstige huisvesting van het verenigingsonderkomen. Op 1 januari 2015 a.s. zal het recht van opstal voor de betreffende locatie (Ambachtsweg 2) worden beëindigd. In de Tweede Voortgangsrapportage accommodatiebeleid ( zaaknummer 2012-16754) wordt gemeld dat in nauw overleg met DVS nog steeds wordt gezocht naar een alternatief, voor zowel locatie als gebouw. a.        Welke voortgang kan nu worden gemeld in dit langlopende dossier? b.       Zijn er concrete plannen voor de loca

Een nieuw recept voor de (lokale) Jeugdzorg

“Regionaal voorbakken, lokaal afbakken”, dat is het motto van de zogeheten 3D-aanpak van het samenwerkingsorgaan Holland Rijnland , waarvan onze gemeente ook deel uitmaakt. Met de 3D-aanpak worden de drie decentralisaties bedoeld die op gemeenten afkomt. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten, dus ook de gemeente Katwijk, verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet, een deel van de AWBZ én de Jeugdwet. Vorige week donderdag is in de gemeenteraad gesproken over de aanloop naar deze nieuwe Jeugdwet. De concrete aanleiding hiervoor was dat het regionale Transitiearrangement eindelijk op de agenda stond. Een belangrijk document, want per 31 oktober a.s. moet het samenwerkingsverband Holland Rijnland, namens Katwijk en de veertien andere deelnemende gemeenten , in globale lijnen kunnen aangeven wat de grootte van hun zorginkoop zal zijn en bij wie deze wordt ingekocht. In het transitiearrangement worden harde, niet vrijblijvende, afspraken gemaakt met in ieder geval b

VVD Katwijk streeft naar Rijnlandroute-plus

Langzaam maar zeker wordt naar de Rijnlandroute ‘ genavigeerd ’ . Vorige week hebben Rijk en Provincie een overeenkomst ondertekend met afspraken over planning en geld. De VVD-fractie is blij dat de Rijnlandroute hiermee weer een stuk dichterbij is gekomen, maar gedanst is er niet. De Rijnlandroute vormt de langverwachte oost-westverbinding tussen de A44 en de A4. Deels zullen bestaande wegen worden verbreed, zoals de Tjalmaweg, deels zal nieuw asfalt worden aangelegd. Iedere weg die moet worden aangelegd of verbreed moet netjes en zorgvuldig kunnen worden ingepast in de bestaande situatie. Zo ook bij het gedeelte van de RijnlandRoute binnen onze gemeentegrenzen. De Katwijkse politiek, de VVD incluis, had en heeft een wensenlijstje voor een zo optimaal mogelijke inpassing. Jammer genoeg heeft dit niet zoveel opgeleverd als waarop werd gehoopt. Des te meer is het van belang dat de gemeenteraad, met ons College voorop in de strijd, heel nauw betrokken blijft bij de aanleg en

Leve de zorgcoöperatie!

Dagelijks zien we krantenberichten over ontslagen in de thuiszorg. Thuiszorg-bedrijven ontslaan massaal werknemers ondanks het feit dat nog onduidelijk is met welke bezuinigingen men precies te maken krijgt. Volgens het Zorgakkoord zullen bezuinigingen op de thuiszorg op z'n vroegst ingaan in 2015. Daarbij komt nog dat zowel de Tweede Kamer als de Eerste Kamer de bezuinigingen moeten goedkeuren en dat wordt op z'n vroegst aan het einde van dit jaar verwacht. Nu zijn er twee opties voor werknemers van thuiszorgorganisaties en de ontvangers van deze zorg:  1. Afwachten wat de bezuinigingen precies zullen behelzen, óf: 2. Schuilen voordat het gaat regenen en een zorgcoöperatie oprichten. Met een zorgcoöperatie regelen patiënten en hulpverleners zelf hulp aan huis. Dit burgerinitiatief is op z'n minst innovatief, kent veel voordelen en geeft kleur aan begrippen als 'eigen regie' en 'eigen verantwoordelijkheid'. De ontslaggolf in de thuiszorg-indu

'Katwijk' pakt sportiviteitsprijs! (met video)

Gisteren vonden de opnamen plaats voor het  TV West Supersterren Sportspektakel . Team Katwijk werd gevormd door de raadsleden Gerard Mostert jr., Gerard Bol, wethouder Willem van Duijn en ondergetekende en vier leden van de  drakenbootvereniging 'Dutch dragons'  uit Zoetermeer. Het was een dag 'waar alles inzat': strijd, afzien, euforie, weersomstandigheden, teamspirit...Een en ander zal wel duidelijk worden als dit op TV wordt uitgezonden ;-). Met een derde plaats en het winnen van de sportiviteitsbeker was dit in ieder geval een geslaagd dagje! Vanaf zaterdag 29 juni a.s. kunt u meegenieten bij omroep  TV West ...(update: zie video voor hoogtepunten uit de uitzendingen van het Supersterren Sportspektakel).

Kerntaken als core business - Het gesprek

'Het is logisch en noodzakelijk dat inwoners meedoen aan de discussie over de rolverdeling tussen burger en overheid en wat de gemeente moet doen of laten'. Dit was met zoveel woorden de boodschap van de drie (toenmalige) fractievoorzitters van CDA , Gemeentebelangen en VVD  in een ingezonden stuk in de Katwijksche Post van begin februari. Het artikel volgde op een verhit debat van een week eerder in de gemeenteraad over het voeren van een lokale takendiscussie . De tegenstemmers op dat moment, te weten PvdA , ChristenUnie en SGP ,  zagen het plan van het houden van een consultatieronde onder de inwoners van onze gemeente kennelijk niet zitten. Jammer! Persoonlijk ben ik van mening dat de mogelijkheid van een kerntakendiscussie altijd een goed idee is, dus ook als sprake is van economische voorspoed. Ook in 'goede tijden' moet je de taken van een gemeente kritisch tegen het licht willen houden. De principiële discussie wordt nu overschaduwd door de impact van een k

Werken aan kwaliteit in de jeugdzorg

“Het moet gaan om de vraag of het kind in goede handen is”.  Aldus vicepremier Asscher (PvdA) naar aanleiding van de rel rondom het Turks-Nederlandse pleegkind Yunus.  Een terecht en breed gedeeld uitgangspunt, waaraan met de Regionale visienotitie Jeugdzorg , met de veelzeggende titel ‘Iedereen doet mee’, een aftrap is gegeven. Juist afgelopen donderdag was deze visienotitie onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. Met de visienotitie Jeugdzorg wordt de overdracht van taken en verantwoordelijkheden in regionaal verband voorbereid. Gelet op de financiële en organisatorische complexiteit én kwaliteitsborging werkt onze gemeente samen met de veertien andere gemeenten in het samenwerkingsorgaan HollandRijnland . De VVD-fractie kon instemmen met deze Regionale visienotitie. Hoewel de jeugd in Nederland tot de gelukkigste ter wereld behoort, is er op het vlak van de jeugdzorg nog g

Aanpakken met NL Doet

Foto VIP Katwijk Afgelopen vrijdag was het weer tijd om in actie te komen voor NL Doet . Na de begeleiding van bewoners van de Huntington-afdeling in Topaz Overduin in 2011 en tuinonderhoud bij de Zeeverkenners vorig jaar, was het dit jaar tijd voor een opknapbeurt bij DSV Verzorgd Leven, locatie Duinrand . Dit keer samen met fractiegenoot Michael Pijnenburg , medewerkers van de Rabobank en enkele niet-gebonden vrijwilligers hebben twee huiskamers van de afdeling Meerzorg een verfbeurt gekregen. Het was een leuke klus en net als de vorige edities zou het goed zijn als de media-aandacht bijdraagt aan structurele groei van het (lokale) vrijwilligerslegioen!

Ken uw Kamerleden

Vorige week had ik een leuke nadere kennismaking met Ybeltje Berckmoes-Duindam , lid van de Tweede Kamer namens de VVD . Zij is woordvoerder Defensie personeel en zit sinds november 2011 in de Tweede Kamer. Daarnaast is ze lid van de Nederlandse parlementaire vertegenwoordiging bij de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa ( OVSE ) en plaatsvervangend lid van de Nederlandse parlementarie delegatie bij de  Navo Assemblee . Voordat ze de overstap naar de Tweede Kamer mocht maken, was Ybeltje Berckmoes-Duindam vijf jaar actief in de gemeenteraad van Den Helder. Daarnaast heeft zij gewerkt bij verschillende farmaceutische bedrijven en was zij met haar eigen bedrijf actief in overheids- en bedrijfsmanagement. Echter, de basis van haar loopbaan is gelegd in Katwijk....Ybeltje heeft in de periode 1979-1985 op het  Pieter Groen College  (toen nog gevestigd in de noodlokalen in Cleijn Duin)   het VWO heeft doorlopen... Na het VWO heeft ze de Dansacademie Scapino bezocht waar

Gemengde gevoelens bij 'Katwijk in de kern'

Afgelopen donderdag hebben we in de Raad gesproken over 'Katwijk in de Kern'. Een veelomvattend plan met nieuwbouw voor de hoofdvestiging van de bibliotheek , een derde cultuurpodium, de gemeenschapshuizen en de kernvestigingen van de bieb in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg. In de sessie van donderdagavond viel op dat vrijwel iedere voorstander van de nieuwbouw voor de bibliotheek (met cultuurpodium) bezig was met beknibbelen op de omvang van de toekomstige bibliotheek. De vraag is hoe groot of klein de nieuwe bieb precies wordt (mede afhankelijk van de locatie) en in hoeverre aan het wensenlijstje van de bieb v.w.b. de hoofdvestiging daadwerkelijk kan worden voldaan. Tevens viel de draai van de PvdA op. In oktober 2011 nog mocht van de PvdA (net als de VVD, zie toenmalige inbreng ) het College zich de moeite besparen voor wat betreft het verder uitwerken van de plannen voor een nieuwe bibliotheek. De VVD is ten aanzien van deze nieuwbouw steeds duidelijk geweest. De

Een date op Valentijnsdag

Het was een winterse donderdag toen er een bijzondere ontmoeting plaatsvond. Vijf singles troffen elkaar voor een date. Geen blinddate want de vijf singles waren geen onbekenden van elkaar. Men kende elkaars 'profiel' door en door. Dat was alvast winst, zou je kunnen zeggen, maar zo eenvoudig lagen de zaken niet. Er was enige druk van 'buiten' voor nodig geweest om deze vijf 'vrijgezellen' bij elkaar te brengen. De gemiddelde single kent die vragen en opmerkingen wel: 'Wanneer ga je nu eens op zoek' of 'wordt het niet eens tijd', etc. etc. Die druk van 'buiten' werd door iedereen gevoeld. Het was verder wel gezellig, er was volop gespreksstof, maar toch was de bindingsangst duidelijk te merken. Een andere single was getuige van deze interessante date. Deze single kent de vijf singles goed en onderhoudt afzonderlijke relaties met hen. Omgekeerd geldt precies hetzelfde, wat ertoe leidde dat er tijdens de date volop werd geknipoogd en gefl

Fractie en bestuur VVD Katwijk zeggen vertrouwen op in eigen fractievoorzitter

De fractie en het bestuur van de VVD Katwijk hebben het vertrouwen opgezegd in de eigen fractievoorzitter, Anita van Ginkel. Er is sprake van een onherstelbare vertrouwensbreuk. Daarnaast is de verhouding binnen de fractie met Van Ginkel onhoudbaar geworden. VVD Katwijk voorzitter Nico van Hoogdalem heeft op dit moment geen behoefte aan een verdere toelichting. Toon Stegmann is door de fractie gekozen als nieuwe fractievoorzitter. Er is Van Ginkel dringend verzocht haar raadszetel ter beschikking te stellen.