Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit november, 2011 tonen

Katwijk praat mee over (lokale) economie

Maandag 28 november a.s. organiseert 'Katwijk praat mee' een thema-avond over de (lokale) economie.  Doet de gemeente Katwijk eigenlijk wel genoeg aan stimulering van een hoogwaardige lokale economie? Hoe denkt u hierover? U, als burger, ondernemer/ZZP'er? Kom luisteren en meepraten in  Grand Cafe Brittenburg , Boulevard 70 te Katwijk, inloop vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur. Deze thema-avond is de eerste in een reeks die elke laatste maandag van de maand met wisselende thema's  gehouden wordt. 'Katwijk praat mee' is een initiatief vanuit de  VVD .  Echter, iedereen die geïnteresseerd is in wat er in de gemeente Katwijk gebeurt is van harte welkom. Meningen tellen en moeten worden gehoord, ook als er geen verkiezingen zijn.Kopstukken uit ondernemend Katwijk, van grote banken, de Kamer van Koophandel, uitzendbureaus en de plaatselijke politiek geven hun visie op de huidige economische situatie en op de toekomst. Ze geven aan wat ze van elkaar verw

Kerkelijke miscommunicatie nog niet hersteld

De gemeente Katwijk stond weer even op de kaart afgelopen week, maar de manier waarop geeft te denken. Afgelopen maandag zorgden de media voor een 'manic monday' met Katwijk als twijfelachtig middelpunt op Internet , radio en TV . Dit inclusief alle vooroordelen over de kern Katwijk aan Zee (voor velen synoniem voor de gemeente Katwijk). De aanleiding voor de media-aandacht was dominee Vlietstra van de Hersteld Hervormde gemeente (afgescheiden gemeente van de Protestantse Kerk in Nederland). In zijn bijdrage in de Nieuwsbrief van de Hersteld Hervormden naar aanleiding van de geboorte van een kind schreef dominee Vlietstra over het opvoeden van kinderen. Hij verwees daarbij naar teksten uit het boekje 'De plichten der ouders' van de 17e eeuws predikant Koelman die volgens dominee Vlietstra 'beslist nog niet uit de tijd zijn' en zelfs 'zeer lezenswaardig'. Als een kind zondigt is 'kastijding' (lichamelijke bestraffing) een noodzakelijk antwoord,