Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2011 tonen

Felicitaties

Vandaag, vrijdag 29 april, viel ook in onze gemeente weer een heel plaatselijke, feestelijke en figuurlijke regenbui, ook wel lintjesregen genoemd. Diverse inwoners vanuit alle kernen in onze gemeente kregen vandaag de versierselen opgespeld. Van harte gefeliciteerd! Omdat ik het overzicht van gedecoreerden (inclusief de toelichting bij de toekenning) niet op de gemeentelijke website aantrof, heb ik maar even op Internet gezocht en met succes. Andere websites bleken op dit punt actueler dan de gemeentelijke website. Trouwens, op menig gemeentelijke website in onze regio zie ik vandaag berichten over de plaatselijke lintjesregen van 29 april, met foto en al. Van dit alles is op de website van de gemeente Katwijk geen sprake. Jammer. Gelukkig wordt er gewerkt aan vernieuwing van de website en ik mag aannemen dat daarbij ook aandacht wordt geschonken aan (het proces van) actuele nieuwsvoorziening. Ik zie uit naar het moment waarop we de gemeente Katwijk kunnen feliciteren met haar web

Hoe vertel ik het de buren?

Onlangs is bekend geworden dat De Brug Midden-Nederland een eengezinswoning blijkt te hebben  aangekocht in de Jan Tooropstraat, nr 72, in Katwijk aan Zee. De woning is aangekocht voor de opvang van ex-verslaafden om op die manier een selecte groep nazorg te kunnen bieden. Omwonenden zijn door middel van een brief van De Brug van dit voldongen feit op de hoogte gesteld. Zij voelen zich overvallen en maken zich zorgen over de leefbaarheid en veiligheid in hun straat c.q. buurt. De aankoop en bestemming van deze woning mag dan geheel in lijn zijn met het bestemmingsplan, de maatschappelijke impact en de hiermee gepaard gaande onrust wordt er niet mee weggenomen.  De door De Brug toegepaste overvaltechniek door in het geniep eerst een eengezinswoning aan te kopen voor haar patiënten en dit daarna pas wereldkundig te maken komt weinig sympathiek over. Het verweer dat bij vroege bekendmaking er eveneens bezwaren opgeworpen zouden worden duidt erop dat De Brug weinig vertrouwen heeft in ha

Feesten en partijen

Volle asbak, lege glazen. Dat geeft wellicht de gemoedstoestand weer van sommige organisatoren én de bezoekers van populaire feesten binnen onze gemeente. Zo staat in Katwijk a/d Rijn het feest op de Oranjebrink (feestterrein Zanderij) onder druk. Niet vanwege een verminderde subsidie maar nu, naast de oprukkende woningbouw, omdat enkele bewoners naar de bestuursrechter zijn gestapt naar aanleiding van te veel ervaren overlast tijdens de festiviteiten op de Oranjebrink vorig jaar. Een paar opmerkingen: 1. Iedereen die zich genoodzaakt voelt om naar de rechter te stappen heeft dat recht en moet dat dan vooral doen; 2. De Oranjevereniging Katwijk a/d Rijn met haar vrijwilligers en activiteiten hebben mijn sympathie; 3. Omwonenden die teveel overlast ervaren maar rekening houden met het (jaarlijkse, niet wekelijkse) feest en voorzorgsmaatregelen nemen (bijv. strategische vakantieplanning) hebben eveneens mijn sympathie... In mei wordt in deze zaak uitspraak gedaan en dan zal duideli