Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit 2012 tonen

Kerntaken als core business

De overheid, ongeacht welke, heeft in de afgelopen maanden en jaren in diverse rollen het nieuws gehaald. De overheid als projectontwikkelaar, de overheid als hoofdsponsor van voetbalclubs of culturele organisaties, de overheid als regeltjesfabriek. Zomaar wat voorbeelden van een doorgeschoten takenbeleid van een overheid op lokaal, provinciaal of landelijk niveau.  Stuk voor stuk zaken die blijk geven van overregulering, in standhouden van werk, gebrek aan regie, spilzucht, etc. Daarbij laat ik het uitdijende takenpakket van ‘Brussel’ nog buiten beschouwing. De huidige economische tegenspoed heeft ervoor gezorgd dat die overheid, in een aantal van de net genoemde rollen, behoorlijk is afgeschminkt. Ter illustratie: diverse gemeenten kampen met behoorlijke verliezen op grondexploitaties, of budgettaire uitschieters vanwege andere uitgaven die eigenlijk niet ‘des overheids’ zijn. Het geeft aanleiding om nog eens heel precies te kijken naar de taakopvatting van de overheid. 

Vrijwilligers in het gedrang?

“Heilige huisjes worden niet ontzien”. De boodschap van de wethouder Financiën, vorig jaar bij de presentatie van de ombuigingen in het kader van het Scherp aan de Wind-programma,  was duidelijk. Een prima uitgangspunt overigens. Tijdens de raadsvergadering van afgelopen donderdag, dus uitgerekend bij de behandeling van de begroting 2013, bleek dat de zaken anders liggen. Het gezamenlijke budget van de wijkraden bleek een heilig huisje te zijn omdat sleutelen aan de hoogte van het wijkraadbudget kennelijk onbespreekbaar was. Het huidige budget voor de wijkraden (12.000 euro per jaar per wijkraad; er zijn 5 wijkraden) blijft dus voorlopig in de huidige vorm bestaan. Wat is er aan de hand? De VVD -bijdrage aan de Algemene Beschouwingen ging ondermeer vergezeld van een amendement met als strekking het herzien van een bezuiniging m.b.t. de ondersteuning aan vrijwilligers. De bezuiniging betreft de ondersteuning bij transport, plaatsen en verwijderen van bijv. dranghekken bij volksfe

Kiezers bedankt!

De kiezer heeft gesproken. In de nacht van woensdag op donderdag werd de voorlopige uitslag bekend, met tien zetels winst voor de VVD in de Tweede Kamer . Morgenmiddag stelt de Kiesraad officieel de uitslag vast maar dat is meestal een formaliteit. De meeste aandacht zal waarschijnlijk uitgaan naar de uitgebrachte voorkeurstemmen op diverse kandidaten en de definitieve toewijzing van de restzetels. Nederland kleurde qua uitslag voor een belangrijk deel blauw en de gemeente Katwijk verschoot eveneens van kleur (van groen naar blauw). Met een percentage van 28,5% (9948 stemmen) werd de VVD ook in Katwijk de grootste! Een historische uitslag en dat voelt natuurlijk goed. Dat geldt overigen ook voor het opkomstpercentage van 75,2%. Met een snelle plakactie van de 'Kiezers bedankt-stroken' kon de verkiezingscampagne worden afgesloten. Die klus was sneller geklaard dan gedacht want zowel in Katwijk aan Zee als Katwijk a/d Rijn (m.u.v. het bord t.o. molen De Gerechtigheid) war

Bericht aan de (zwevende) kiezer

Beste kiezer, Vandaag, 12 september, ligt een duidelijke keuze aan u voor. De keuze tussen de problemen waar ons land voor staat doorschuiven, of nu aanpakken. Ik wil straks een land aan onze kinderen overdragen waar we orde op zaken hebben durven stellen toen dat nodig was. Waar de overheid niet meer uitgeeft dan ze binnenkrijgt en waar de belastingen laag zijn. Waar die volgende generatie stevig in de schoenen wordt gezet met goed onderwijs dat aansluit op de arbeidsmarkt. Waar mensen ook in de toekomst een onderneming durven beginnen omdat de omstandigheden daar gunstig voor zijn. Dan moeten we nu maatregelen nemen. Zorgen dat hard werken en succes niet worden bestraft, maar beloond. De belastingen snel verlagen, om de economie een impuls te geven. Regels schrappen waar ondernemers last van hebben. Zorgen voor bereikbaarheid. De overheid moet zich concentreren op kerntaken als veiligheid, infrastructuur, zorg en onderwijs. Ik ben trots op de resultaten die we in anderhalf jaar tijd

Badges, posters, stickers, T-shirts....

Bent u nog 'zwevend'? Check nog eens het verkiezingsprogramma van de VVD Er valt niet aan te ontkomen. Op straat, met verkiezingsposters en campagneteams, op radio en TV en op social media staat alles in het teken van de verkiezingen voor de Tweede Kamer , komende woensdag 12 september a.s. Naast de talrijke debatten op radio en TV en het dagelijkse campagnenieuws in uw krant, kan het u zomaar zijn overkomen dat u op straat allerlei campagnemateriaal van diverse politieke partijen aangeboden heeft gekregen. Leuk spul natuurlijk, maar of het nu gaat om een groene ballon, een rood theezakje of een slogan op een bril/I-paddoekje, de met een knipoog verpakte boodschap zal u duidelijk zijn. Veel succes met het bepalen van uw stem! Het was deze verkiezingsposter waar MP Mark Rutte afgelopen zaterdagavond op doelde tijdens het programma 1 voor de Verkiezingen. 

Commit to get fit!

De 27 e Olympiade in Londen  is nog in volle gang. Hoewel de sluitingsceremonie al dichterbij komt, zien we nog dagelijks sporters uit alle (uit)hoeken van de wereld het beste uit zichzelf halen om zo goed mogelijk te presteren, liefst met een medaille als beloning. Sommige sporters en de manier waarop ze gepresteerd hebben spreken tot de verbeelding, zoals bijvoorbeeld onze eigen  Ranomi Kromowidjojo , Epke Zonderland  en  Dorian van Rijsselberge . Stuk voor stuk sporters met schitterende prestaties, overigens zonder alle overige niet genoemde sporters ook maar iets tekort te doen. Immers, het bloed, het zweet, de tranen en de passie van alle aanwezige sporters die proberen een prestatie te leveren, al dan niet beloond met een medaille of een Olympisch diploma, spat dagelijks van het TV-scherm af. Is het nog iets voor u, dat sporten? Hoe sportief bent u eigenlijk zelf? Doet u regelmatig aan beweging? Let u op uw voeding? Als u in de gemeente Katwijk woont is er, volgens de stati

Gepeperde rekening voor doormodder dossier

Hoeveel kansen kun je missen? Nee, dit artikel gaat niet over de prestaties van het Nederlands elftal tijdens het afgelopen Europees Kampioenschap. Dit artikel gaat over iets anders. Dit gaat over een omstreden dossier in onze gemeente Katwijk, met een lange doorlooptijd, veel (juridisch) getouwtrek en waarmee uiteindelijk veel gemeenschapsgeld is gemoeid. Jammer genoeg is dit dossier niet de eerste in z ’ n soort. Ditmaal gaat het over voormalig hotel Riche, al jaren een leegstaand pand aan de Boulevard. Een ruime meerderheid binnen de gemeenteraad van Katwijk heeft helaas ingestemd met de aankoop van dit pand, waarmee minimaal 3,5 miljoen euro is gemoeid. Minimaal, want de sloopkosten zijn voorzichtig geraamd en de kosten zullen nog verder oplopen, ongeacht de nieuwe bestemming. Een verbazingwekkend besluit vol tegenstrijdigheid. Immers, onlangs werd bekend dat de gemeente Katwijk een aantal woningen heeft verkocht aan woningstichting Dunavie. Een goede beslissing want het in

Slim bezuinigen in de praktijk

Tijdens de behandeling van de Kadernota (voorbereiding op de begroting) in de raadscommissie Welzijn heb ik namens de VVD onder andere de vinger gelegd bij een bezuigingsmaatregel betreffende  de inzet van gemeentelijk personeel voor het ondersteunen van volksfeesten en andere evenementen. Deze bezuinigingsmaatregel omvat het schrappen van inzet door gemeentelijk personeel v.w.b. het transporteren, plaatsen en verwijderen van diverse materialen, zoals drang- en afzethekken. Zodoende wordt 35.000 euro bezuinigd op het Wijkwerk-budget, waaruit de inzet van het gemeentelijk personeel wordt betaald. Zeker, een fors bedrag maar toch veel minder fors dan 3,5 miljoen euro voor het aankopen van een pand aan de Boulevard, wat geen overheidstaak vormt. Het is maar net waar je gemeentegeld aan wilt uitgeven of juist niet. In dit geval met als gevolg dat vrijwilligersorganisaties de hekken dus voortaan zelf moeten plaatsen en terugbrengen. De vraag is of dit op deze manier verstandig is. Vri

Herbestemmen voor zorg; kansen zien en benutten (update)

Op de agenda van de laatst gehouden raadscommissie Welzijn ( 19 juni 2012 jl. ; klik op raadscie. Welzijn) stond onder andere de voortgangsrapportage accommodatiebeleid en het integraal huisvestingsplan Onderwijs. Twee onderwerpen met als overeenkomst het maatschappelijk vastgoed. Daarnaast vond er afgelopen donderdag een interessante bijeenkomst plaats met als thema 'Samen werken aan wonen en zorg op maat'. Een thema dat tot de verbeelding spreekt (georganiseerd door woningcorporatie Dunavie ). Waar gaat deze blog nu over? In bepaalde delen van onze gemeente is sprake van leegstand in schoolgebouwen. Die leegstand doet zich bijvoorbeeld voor in schoolgebouwen in de wijk Hoornes-Rijnsoever, waarbij één school de kroon spant als het gaat om leegstand van lokalen. Het betreft hier de Mauritsschool . De vraag dringt zich op hoe deze leegstand kan worden tegengegaan. Natuurlijk kan dan de oplossing worden gezocht in het huisvesten van nieuwe of andere onderwijsvormen, zoals het P

Op weg naar 12 september!

Minder ministers, m inder ministeries, s oberder wachtgeld, m inder regels, m inder papierwerk voor ondernemers, r echten voor slachtoffers, s traffen van daders, j e blijft met je handen af van politie en ambulancepersoneel, v erpleegkundigen worden weer als vakmensen behandeld, s trenger asielbeleid, a anpakken van illegaliteit, s hocktherapie voor de culturele sector, s limmere ontwikkelingshulp voor fors minder geld, h ardere fraudebestrijding, me er taal en rekenen, b eter technisch onderwijs, i nvestering in topsectoren, s impeler loonaangifte, m inder subsidies, m eer wegen, z org dichterbij huis, w erken voor je uitkering, de  begroting op orde....Met andere woorden, n iet vooruitschuiven maar doorpakken! Mark Rutte zei het zaterdag nog maar eens, tijdens een geslaagd en (altijd) inspirerend VVD-congres. Op naar 12 september! Mark Rutte op de foto met leerlingen van groep 7 van de Groen van Prinstererschool . Bron: Katwijksche Post, 21/6/2012

Katwijk Praat Mee: Woningmarkt op slot

De woningmarkt in Katwijk zit op slot. Het huren of verkopen van een huis is ontzettend moeilijk. Jongeren hebben geen toegang als starter en moeten vaak jaren wachten op een sociale huurwoning. Ook zijn er in Katwijk te weinig sociale huurwoningen en al helemaal geen vrije sector woningen. Daarnaast is er een grote groep ouderen die hun huis willen verkopen kunnen niet doorstromen naar huurwoningen die voldoen aan de wensen van wonen met zorg. Om nog maar niet te spreken over het woonverdeelsysteem ( Woonzicht ) waar veel mensen niets van snappen. Op maandag 21 mei a.s. kunt u meepraten over wonen in Katwijk. Hoe gaan woningbouwcorporaties en de gemeentelijke politiek hier mee om? Hebben zijn plannen of oplossingen? Welke rol kunnen banken en makelaars vervullen? Op de avond zijn alle partijen aanwezig die iets met wonen te maken hebben. Op deze manier kunt u snel en makkelijk uw zorgen en wensen delen op het gebied van starters op de woningmarkt (koop en huur), ouderen als doorst

Inbreng 'Coligny'-debat

Vorige week donderdag stond het raadsonderzoek naar de gang van zaken rondom de bouw van het project 'de Coligny' op de agenda van de gemeenteraadsvergadering. In deze multifunctionele accommodatie aan de Louise de Colignylaan in Katwijk zijn ondermeer de wijkvereniging, KOK Kinderopvang, de stichting Seniorenbelangen Katrijn én, last but not least, Praktijkschool de Rijn gevestig d. Dit was mijn inbreng in eerste termijn: Voorzitter, De praktijk rondom de realisatie van een multifunctionele accommodatie blijkt behoorlijk weerbarstig zijn. Met een confettikanon werd destijds het startschot gegeven voor de bouw van de multifunctionele accommodatie ‘de Coligny’. Een plan dat tot stand was gekomen dankzij constructieve en intensieve samenwerking tussen de gemeente en betrokken partners, zo las ik in een oud nieuwsbericht. Nu, ruim twee jaar na de start van de bouw kunnen we vaststellen dat het realiseren van een multifunctionele accommodatie geen toverformule vormt. Ze

Accommodatiebeleid in de praktijk

Het woord 'multifunctionele accommodatie' wordt de laatste tijd veelvuldig gebruikt in bestuurlijk Katwijk. Eén multifunctionele accommodatie gaat niet door, een andere accommodatie moet nog gestalte krijgen en weer een andere - reeds bestaande - multifunctionele accommodatie zal nader onderzocht moeten worden, althans de totstandkoming ervan o.a. vanwege forse budgetoverschrijdingen. Even een rondje langs 'de velden'.  Oeverpolder. Er gaat een streep door het project Oeverpolder, de geplande multifunctionele accommodatie in de Hoornes. Het College heeft onlangs dit besluit genomen maar vanzelfsprekend zal dit de Raad nog passeren. Ik ben er in ieder geval blij mee en dat zal geen verrassing zijn. In februari jl. heb ik namens de fractie een pleidooi gehouden voor het schrappen van dit project om daarmee tegelijkertijd het efficiënt gebruiken van huidig gemeentelijk vastgoed nadrukkelijk op de bestuurlijke agenda te zetten. Ik kan hierbij de criticaster van de Katwij

Katwijk Praat Mee: Jong in Katwijk!

Wat vindt jij van Katwijk? Mis jij iets? Een bioscoop misschien, of een loungebar? Vaak wordt er in de politiek over jouw gepraat en niet met jou. Op die manier verandert er natuurlijk nooit iets in Katwijk. Tijd om daar verandering in te brengen! Op maandag 26 maart kun je meepraten over jong zijn in Katwijk. En het blijft uiteraard niet alleen bij praten. De aanwezige politieke partijen, waaronder de VVD, nemen jouw ideeën en voorstellen mee. Inderdaad, jouw mening telt! Op deze avond kun je dus direct contact zoeken met de raadsleden. Makkelijker kan niet! Daarnaast zijn er diverse andere organisaties aanwezig. Onderwerpen waarover je vragen kunt stellen zijn onder andere: onderwijs, uitgaan, werk en wonen. Katwijk praat mee wordt iedere laatste maandag georganiseerd door de VVD Katwijk. De vaste locatie is Grand Café Restaurant Brittenburg aan de Boulevard. Je bent maandag 26 maart van harte welkom vanaf 19.30 uur. De avond is gratis (ook de consumpties) en voor

NL Doet in de spotlight (met video)

Afgelopen vrijdag en zaterdag stond in het teken van NL Doet , de actie van het Oranje Fonds die vrijwillige inzet in de spotlight zet.  Net als vorig jaar was het vorige week weer hartstikke leuk om aan NL Doet mee te doen, nu bij de Katwijkse Zeeverkenners . Natuurlijk is het dan aardig om jezelf in de diverse media terug te zien, zoals dit jaar het geval is. Maar het gaat natuurlijk om aandacht voor vrijwillige inzet. Het blijft van groot belang om vrijwillige inzet van mensen, in welke vorm dan ook, te waarderen, te ondersteunen en aan te moedigen. Hopelijk doet de vele media-aandacht het (lokale) vrijwilligerslegioen (verder) groeien! (update: zie reportage van RTV Katwijk over NL Doet editie 2012!)

Puzzelen met gemeentelijk vastgoed - de Notitie

Zoals al aangekondigd zal op dinsdag 13 maart a.s. in de raadscommissie Welzijn een discussie worden gestart over een zo efficiënt mogelijk gebruik van gemeentelijk vastgoed. Deze discussie zal worden gevoerd aan de hand van onderstaande notitie. Hopelijk leidt de behandeling van deze notitie allereerst tot het inzicht dat puzzelen met gemeentelijk vastgoed in meerdere opzichten zin heeft. Natuurlijk zetten we daarbij in op het bereiken van concrete resultaten, liefst op korte termijn. Vooral de wijkvereniging Hoornes-Rijnsoever is daarmee geholpen.  Notitie (her)ontwikkeling huidig gemeentelijk vastgoed Inleiding De huidige financiële crisis, met haar weerslag op onze gemeente en de uitwerking ervan in het ‘Scherp aan de wind’-programma,  de ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed en het realisatieproces daarvan geven nadrukkelijk aanleiding tot herbezinning. Het verloop van sommige bouwprojecten (w.o. ontwikkeling van gemeentelijk vastgoed) binnen de gemeente Katwijk is

Hoe leefbaar is Katwijk voor senioren?

Het zal u niet ontgaan zijn: Nederland vergrijst in rap tempo. Over 20 jaar bestaat de Katwijkse bevolking voor 30% uit mensen boven de 65 jaar. Maar is de gemeente Katwijk daar klaar voor? De toekomstige ouderen zijn mobiel en stellen hoge eisen aan hun leefomgeving, recreëren en zorg. De gemeente en ouderenorganisaties zijn volop bezig met het maken van toekomstplannen. Maar natuurlijk wilt u meedenken en meepraten. Gelukkig is er Katwijk praat mee! Vergrijzing. Bron: www.zoom.nl Op maandag 27 februari kunt u meepraten over de leefbaarheid van Katwijk voor ouderen. Wat vindt u belangrijk? Welke problemen ervaart u? Op deze avond zijn onder andere Gerard Herbrink van zorgverlener DSV , Rene Penning van Dunavie en Aad Nieuwland van Stichting Welzijn Ouderen Katwijk  aanwezig. Zij zullen hun visie en plannen delen en uiteraard bereid zijn met u te discussiëren. Daarnaast zal ik zelf nog ingaan op de Wet maatschappelijke onderbsteuning (WMO) en het persoonsgebonden budget

Puzzelen met gemeentelijk vastgoed (met video)

Gistermiddag heb ik namens de VVD-fractie een notitie aangeboden aan de voorzitter van de Raadscommissie Welzijn, met het verzoek deze te agenderen voor de eerstvolgende vergadering (13 maart a.s.). Deze notitie voorziet in het schrappen van het project Oeverpolder als multifunctioneel centrum. Met het project Oeverpolder wordt o.a. een multifunctionele accommodatie bedoeld, welke gerealiseerd zou moeten worden aan de Hoorneslaan, tussen de Pniëlkerk en zorgcentrum Het Kwadrant. Tevens voorziet deze notitie in het realiseren van voorzieningen in reeds bestaand gemeentelijk vastgoed, waarbij alleen nieuwbouw nodig is in de vorm van interne herschikking of uitbreiding van het betreffende gebouw.    Zalencentrum Tripodia Dit geldt bijvoorbeeld voor Tripodia , waaraan ten eerste  wijkfaciliteiten en een servicepunt van de Bibliotheek toegevoegd kunnen worden. Bijkomend voordeel hierbij is dat de huidige vestiging van de bibliotheek Hoornes-Rijnsoever beschikbaar komt voor h

Werk maken van economisch herstel

Vorige week stond in  De Volkskrant  een  interview metwethouder Thijs Udo  over de mogelijkheden van een zeejachthaven in Katwijk. Deze week bleek uit een  persberichtvan de EIB  dat de bouwsector in een diepe malaise verkeert. De gevolgen van die malaise zijn natuurlijk ook lokaal en regionaal te zien. Het wordt tijd werk te maken van lokaal en regionaal economisch herstel. Het project zeejachthaven kan hierin een sleutelrol vervullen. De enorme kans op een economische impuls voor Katwijk en omstreken door de aanleg van een zeejachthaven is helaas - tot nu toe - gemist. Tot verdriet van velen. Niet in de laatste plaats van  lokale en regionale vertegenwoordigers van het bedrijfsleven  die haarfijn de economische 'sense of urgency' aanvoelen.  Een meerderheid van de raad bleek geen voorstander van het zetten van een vervolgstap in aanloop naar de aanleg van een zeejachthaven. Een vervolgstap die inzicht zou geven in de financiële consequenties en risico's en  - vooral

Praat mee over (lokale) infrastructuur!

Hoe vaak staat u in de file op de Hoorneslaan? Hoe lang doet u er met uw (bestel)auto/vrachtwagen over om de A4 te bereiken? Hoe zit het met die verlengde (en verlangde) Westerbaan? De vraag stellen is 'em beantwoorden. Het gaat allemaal niet zo gemakkelijk met het realiseren van adequate verkeersverbindingen. De RijnGouwelijn, de Rijnlandroute en de verlengde Westerbaan vormen langslepende dossiers waarvan de 'finish' nog niet in zicht is. Of wel? Zit er een beetje schot in?  Maandag 30 januari a.s. is er gelegenheid uw frustraties kenbaar te maken, vragen te stellen en natuurlijk mee te luisteren en te praten. In Grand Café Brittenburg aan de Boulevard (nr 70) zal mevrouw Ingrid de Bondt , Gedeputeerde van o.a. verkeer bij de provincie ,  inzicht geven in de actuele stand van zaken m.b.t. het rail- en wegverkeer. Daarnaast zal zij de visie van de provincie ten aanzien van de Zeejachthaven presenteren. Een dossier wat nog niet van tafel is. Naast mevrouw De Bo

'Arabische Lente' nog lang niet voorbij

Gisteren was het precies een jaar geleden dat de president van Tunesië zijn land ontvluchtte vanwege de aldaar uitgebroken Jasmijnrevolutie. Met het opstappen van Zine al-Abidine Ben Ali werd een domino-effect in gang gezet. President Hosni Mubarak moest in februari 2011 het veld ruimen. Kolonel Khadaffi hield het langer vol; zijn einde kwam in oktober van het vorig jaar. In Jemen trad president Ali Abdullah Saleh, na eerdere toezeggingen, uiteindelijk op 23 november 2011 af. In Syrië probeert het regime te overleven door met militaire inzet keihard op te treden. In andere landen is het protest tot zwijgen gebracht door geweld (Bahrein) of door de aankondiging van hervormingen, kabinetswisselingen, of andere concessies. (Marokko, Jordanië, Saoedi-Arabië). Bron: www.nieuwsbot.nl 'Arabische Lente', wat is dat? Sommigen beweren dat de 'Arabische Lente' voorbij is. Een snikhete zomer, een stormachtige herfst of een koude winter, dat zou de huidige toestand zijn. De