Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2015 tonen

Wijs ze de deur!

De Rotterdamse burgemeester Aboutaleb heeft gisteren in de Essalam Moskee zijn woorden herhaald waarmee hij, na de Jihadistische terreur in Parijs, het nieuws haalde. 'Rot dan toch op'. Een passende oproep aan onaangepaste fanatici die moeite hebben met het begrip vrijheid en onze westerse manier van leven. Ik zeg het hem graag na. Jammer genoeg kunnen we niet zeggen dat wie zich tot de Jihad voelt aangetrokken en naar Syrië vertrekt, daar ook blijft. Jihadisten met, letterlijk en figuurlijk, een rugzakje kunnen gewoon terugkeren en maken, bij wijze van spreken, nog eerder kans op een huurflat dan iemand op de wachtlijst. Waanzin natuurlijk. Het lijkt me de hoogste tijd voor een passende wetswijziging want laten we de feiten wel nemen zoals ze zijn. Bij degenen die zich tot IS voelen aangetrokken gaat het blijkbaar om mensen van de tweede of derde (!) generatie immigranten. Hun integratie in de Nederlandse samenleving is totaal mislukt. Zij hebben automatisch een Nederland

Brug open, economische motor áán!

Ik zou iedere blog wel kunnen wijden aan het belang van het bekijken van zaken in samenhang. Neem nu het plan voor een zeejachthaven aan de monding van de Oude Rijn . Dit plan ligt, inclusief overtoom, op de tekentafel in het Provinciehuis .  Echter, tegelijkertijd bestaat het voornemen om de bruggen in het tracé van de RijnlandRoute  voorgoed onbeweegbaar te maken. Tsja...wat heeft dit met eenheid van beleid te maken? In 2014 kon de Kasteelboot nog verder varen... Het is van harte te hopen dat bij het onderzoek naar de meerkosten van het beweegbaar houden van de bruggen  over de A4 en de Tjalmaweg toch vooral wordt gekeken naar de economische meerwaarde ervan. Als we de zaak zonder oogkleppen bekijken kunnen we ons met een beweegbare brug in de eerste plaats verzekeren voor werkgelegenheid. Bedrijven in de regio die afhankelijk zijn van watertransport blijven dan in aanmerking komen voor grote orders. Het ontvangen van grote orders betekent handel, werk en daarmee werkgelegenh

Een ander vaatje

Van oud-premier Dirk Jan de Geer werd weleens gezegd dat zijn evenaar liep van Hoek van Holland tot aan Zevenaar. Daarmee werd bedoeld dat zijn belangstelling voor de buitenlandse politiek nihil was en als pacifist de internationale ontwikkelingen met een vredelievende wereldvreemdheid bekeek. Deze houding is hem duur komen te staan tijdens de Tweede Wereldoorlog. Deze vredelievende wereldvreemdheid is nog steeds actueel. Een voorbeeld: Eind december werd een Nederlandse VN-diplomaat uit Soedan uitgezet. Eerder die maand werd de VN de toegang ontzegd tot een dorp, waar sprake zou zijn van massale verkrachtingen door soldaten van Soedan. Men duldde dus geen pottenkijkers bij deze verwerpelijke schending van mensenrechten. Een jaar eerder, in december 2013, toonden VVD en PvdA zich voorstander van het kwijtschelden van een lening van 150 miljoen euro aan Soedan. Het kwijtschelden van deze lening is op voorwaarde dat Soedan zich transparant toont over de besteding van deze miljoenenfo

Blog op zondag: Een brede blik toegewenst!

Allereerst wens ik iedereen het allerbeste voor 2015 met veel geluk en gezondheid! Nu het volgende. Eind december 2014 maakte het gemeentelijk parkeerbeleid de tongen los in de gemeenteraad. Er werd gepleit voor het invoeren van betaald parkeren op zondag. De uitkomst van die discussie was voorspelbaar. Het debat an sich verliep óók voorspelbaar. Achteraf en vanaf de zijlijn is het natuurlijk makkelijk maar de discussie, zoals die werd gevoerd, was wel erg beperkt. Vanuit de oppositie bezien had men de discussie breder moeten trekken. De discussie rondom het parkeerbeleid had men aan vele andere gemeentelijke onderwerpen kunnen koppelen. Op die manier ontdek je welke impact een onderwerp als, in dit geval, gemeentelijk parkeerbeleid kan hebben op andere onderwerpen zoals lokale zorg, economie en duurzaamheid. Bijvoorbeeld: 1. Geef de lokale economie een prikkel Gratis parkeren op zondag betekent langer betaald parkeren met hogere tarieven op de overige dagen van de week. Nu kent