Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit mei, 2015 tonen

Het ontwikkelingshulpbeleid op de schop

'Bied Afrikanen hulp in eigen land'. Een ietwat cynische titel van een ingezonden artikel in de Volkskrant van Minister Ploumen voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Minister Ploumen stelt 50 miljoen euro beschikbaar om te voorkomen dat arbeidsmigranten uit Afrika naar Europa komen. Met het beschikbaar stellen van deze som geld hoopt de minister dat andere EU-lidstaten haar volgen. Een mooi voorbeeld van korte termijnpolitiek. Een paar opmerkingen.   1. Nederland alleen heeft tot nu ongeveer 800 miljard euro uitgegeven aan ontwikkelingshulp. Wat is er met al dat geld gebeurd, als nu opeens Afrikanen in eigen land hulp moet worden geboden? Dit geeft aan dat het überhaupt de vraag is welk effect ontwikkelingshulp heeft. Het lijkt me sowieso een goed idee dat de mate waarin Nederland het budget voor ontwikkelingshulp drastisch gaat terugschroeven.  2. Er is niet één vluchtelingenproblematiek. Vluchtelingen uit Syrië en Libië vormen een hele andere c

Aan de slag met duurzaam versimpelen

"Make it as simple as possible. But not simpler". Het wordt hoog tijd dat 'overheidsland' werk gaat maken van deze uitspraak van Albert Einstein. De ellende rondom de uitbetaling van hulpverleners die werken voor patiënten met een Persoonsgebonden Budget toont in ieder geval aan dat de 'complexe nood' hoog is. Het betreffende PGB-systeem zit klaarblijkelijk zodanig ingenieus en complex in elkaar dat met correcte en tijdige uitbetaling al teveel is gevraagd. Als in een ander land de overheid problemen ondervindt met het uitbetalen van relatief simpele dingen als salaris, roepen we al snel dat sprake is van een 'failure state'. Laten we daarom hopen dat met deze PGB-problematiek, hetgeen onaanvaardbaar veel impact had op zorgverleners, een dure les is geleerd.  Meer rendement, minder gedoe Jammer genoeg staat deze 'PGB-ellende' niet op zichzelf. Als we het woord 'PGB-systeem' vervangen door een ander overheidsproduct zien we dezelf

Hoogwaardige geldverspilling stap dichterbij

Binnen afzienbare tijd gaat de wegeninfrastructuur in Katwijk weer op de schop. De reden hiervoor is dat het R-Net moet worden ingepast. R-Net is een keurmerk voor hoogwaardig openbaar vervoer in de Randstad. De verbinding Estec/ESA - Katwijk - Leiden zal daarom een upgrade krijgen om reizigers sneller op hun eindbestemming te krijgen.  Tot zover is er niets aan de hand. Een snellere verbinding realiseren is altijd een goed idee. Echter, het is in dit geval de vraag of het hogere doel de middelen die hier worden voorzien, rechtvaardigt. Ik meen van niet.  Om aan de doelstelling van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer te voldoen moeten er drie rotondes worden vervangen door kruispunten met een verkeersregelinstallatie, stoplichten dus. Het gaat om de rotonde Zeeweg/Kon. Julianalaan, Industrieweg/Kon. Julianalaan en Biltlaan/Rijnsoever. Op de laatstgenoemde kruising zullen verkeerslichten ontbreken.  De vraag is of bij de voorgenomen plannen voor de inpassing van het R-Net vold

Maak van de nood een deugd

Met de overtuigende zege van de Tories bij de Britse verkiezingen is een aantal zaken zeker geworden. In de eerste plaats is het zeker geworden dat in Groot-Brittannië een referendum over de (deelname aan de) Europese Unie zal worden gehouden. Dit referendum (in 2016) zal plaatsvinden nadat de onderhandelingen met de andere EU-lidstaten over de voorwaarden zijn afgerond. Ten tweede is zeker geworden dat vanwege deze onderhandelingen de Europese Unie zich alweer met interne zaken moet gaan bezighouden. Ten derde is zeker geworden dat het Nederlandse voorzitterschap van de Raad van Ministers van de Europese Unie in de eerste helft van 2016 wellicht bepalend zal zijn voor de toekomst van Groot-Brittannië binnen de Europese Unie. Het Britse eisenpakket voor hervormingen behelst onder meer dat 'Brussel' minder regelgeving aan de lidstaten oplegt, minder afdracht aan de EU en beperking van het vrije verkeer van arbeiders (vooral uit Oost-Europa) binnen de Europese Unie . M

'Ik hoop dat jullie mij dapper vinden'

'Ik hoop dat jullie mij dapper vinden'. Aldus de 17-jarige Jan, vrijwilliger voor de Waffen-SS , in een brief aan zijn ouders. Jan is sterk onder de invloed gekomen van het nationaal-socialistische gedachtegoed. Enkele jongens op school hebben zijn hoofd op hol gebracht met als uiteindelijk gevolg dat hij het huis heeft verlaten, zich bij de Waffen-SS heeft gevoegd en naar Duitsland is vertrokken. De klap moet hard zijn aangekomen bij zijn ouders. Jan heeft zijn plan goed voorbereid en stond voortdurend in contact met zijn nieuwe 'vrienden', de SS. De brief, feitelijk een afscheidsbrief, aan zijn ouders is een uiting van zijn abnormale gemoedstoestand en zijn onvolwassenheid. Hij voelt zich op z'n gemak, ver van huis. Doch in de volgende zin smeekt hij zijn vader om hem spoedig te schrijven. Ook schrijft hij dat zijn toekomst veilig en verzekerd is en dat een mislukking volkomen is uitgesloten. Hij schrijft dat hij alles grondig heeft overwogen maar sluit de b