Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2017 tonen

Veilig?

Alle onthullingen rondom de corrupte beveiligers van Geert Wilders hebben gezorgd voor een deuk in het tot dusver ogenschijnlijk smetteloze blazoen van de Dienst Bewaken en Beveiligen. Het veiligheidsgevoel van Wilders zal bepaald niet zijn toegenomen. Uitspraken dat hij geen gevaar loopt zijn loze kreten. Als Wilders geen gevaar loopt, waarom wordt hij dan überhaupt beveiligd? De corrupte - Marokkaanse - beveiligers hebben gezorgd voor nog meer gevaar dan al het geval was. Het is van groot belang dat iedereen, die door deze Dienst Bewaken en Beveiligen worden bewaakt en zeker Wilders, ervan uit mag gaan dat deze Dienst haar corebusiness serieus neemt en haar zaken op orde heeft. Het is de hoogste tijd om orde op zaken te stellen!   

Veiligheid kost geld

Afgelopen donderdag gaf de Amerikaanse minister van Defensie James Mattis de garantie aan de Navo-lidstaten dat de steun van de VS voor collectieve veiligheid in Navo-verband keihard is. Hopelijk maken de Europese leden van de Navo hun toezeggingen waar als het gaat om het betalen van contributie, volgens de daarvoor geldende afspraken. In een samenwerkingsverband gaat het niet alleen om onderling steun aan elkaar uit te spreken. De daad bij het woord voegen als het gaat om het concreet in standhouden van deze veiligheidssamenwerking is nog veel belangrijker. De Europese lidstaten van de Navo wacht een schone taak. 

Paspoort als Bonuskaart

De voorman van het Nederlandse filiaal van de Turkse AK-partij - Denk - heeft bijzondere opvattingen. Hij is van mening dat zijn achterban niet hoeft te integreren. Nogal een intimiderende uitspraak gelet op de problematiek en de daarmee gepaard gaande kosten. Om volwaardig mee te kunnen doen is een gezonde integratie onontbeerlijk. Dat de uitspraak, gedaan in het AD, voor weinig tot geen ophef heeft gezorgd is ronduit verbazingwekkend. Kennelijk is ‘polariseren’ verboden maar mag het gedrag dat feitelijk aanleiding geeft voor dat polariseren niet worden benoemd. Althans, dat gevoel heb ik. De uitspraak dat integreren geen noodzaak is, vormt een bewijs van de ontwikkeling van parallelle samenlevingen in Nederland. Bepaalde groepen, vooral Turken en Marokkanen van alle leeftijden, volgen de ontwikkelingen in het moederland nauwgezet en spiegelen zich aan de samenleving aldaar . Men spreekt over ‘onze president Erdogan ’ en als men spreekt van ‘onze koning’ is het goed mogelijk dat

Lachertje

Afgelopen woensdag werd op het Malieveld een demonstratie gehouden tegen het door de Amerikaanse president ingestelde inreisverbod voor een aantal landen. Dit inreisverbod van drie maanden voor inwoners van zeven landen (zónder verblijfsvergunning) lijkt nu vanwege een uitspraak van de rechter voorlopig van de baan. Uiteraard staat het iedereen vrij om te demonstreren tegen wat men onjuist acht. Een vroege opname van de demonstratie op het Malieveld.  Het is één grote 'Trump-bashing'-actie geworden. Natuurlijk, met iets meer voorbereiding had een hoop onrust rondom dit inreisverbod kunnen worden voorkomen. Desalniettemin vind ik de selectiviteit storend. Waar is het protest tegen de landen met een permanent inreisverbod van Israëliërs? Waar was de verontwaardiging toen een voetballer van Joodse afkomst niet mee mocht naar de Verenigde Arabische Emiraten? Waarom geen protest toen Obama een zelfde soort maatregel nam? Al eens gekeken naar het immigratiebeleid van Canada? E