Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit januari, 2016 tonen

Vredesoverleg Syrië: drie ideeën

Nog voordat goed en wel is gesproken over de toekomst van Syrië is het vredesoverleg al mislukt. Dat ging gemakkelijk. Onenigheid over deelname van strijdende partijen, uitsluiting van de Koerden en een podium voor de delegatie van het Assad-regime in Geneve, als enige deelnemer en voilá, het overleg is al mislukt voordat überhaupt een zinnig woord is gewisseld. Op deze manier zal het nog heel lang duren voordat er enig zicht is op vrede. Een ondraaglijke gedachte waarmee niemand is gediend. Hoe krijgen we het vredesoverleg dan wel van de grond? Wellicht met deze drie ideeën: 1. Deelname van de Koerden aan de vredesbesprekingen; de Koerden vormen een belangrijke strijdende partij in Syrië, met aantoonbare resultaten in de strijd tegen IS. Dat Turkije bezwaar heeft tegen deelname van de Koerden aan de gesprekken is een teken van kortzichtig eigen belang, waar de internationale gemeenschap geen boodschap aan zou moeten hebben.  De onderhandelingstafel in Geneve 2. Het stell

Stop de voorkeursbehandeling

Afgelopen week werd duidelijk dat de problemen rondom de betaling van zorgverleners die werken voor patiënten met een Persoonsgebonden Budget nog altijd voortduren.  Zorgverleners die inmiddels diep in de schulden zitten en een Sociale Verzekeringsbank zonder probleemoplossend vermogen . Een hele slechte zaak en natuurlijk vormt deze 'PGB-misère' hét voorbeeld om aan de slag te gaan met duurzaam versimpelen als het gaat om beleidsuitvoering. Nu blijkt dat specifieke regelingen voor een bepaalde groep kennelijk wél zonder problemen kan verlopen, vraag ik me af welk signaal de overheid nu precies wil afgeven aan de belastingbetaler. Ik beperk me hierbij tot de uitkering van toeslagen. Wat wil het geval? Asielzoekers die een verblijfsvergunning ontvangen, krijgen daarna direct voorrang bij het aanvragen van toeslagen. Het Centraal Orgaan Asielzoekers vraagt voor hen de huur- en zorgtoeslagen aan. Tevens worden de toeslagen, dankzij een deal met de Belastingdienst, ook nog eens

Stop de angstcultuur in AZC's!

Een asielzoeker in een noodopvang pleegt zelfmoord omdat hij zijn paspoort niet terugkrijgt , christelijke asielzoekers die bedreigd worden , homo's die in de asielopvang net zo onveilig zijn als in het land van herkomst , waarbij de daders worden 'overgeplaatst' in plaats van het land uitgezet en seksueel geweld door asielzoekers wat onder de pet wordt gehouden ...Het is duidelijk; wie de sfeer van een Arabische samenleving wil proeven moet zich in een opvangcentrum melden. Zolang het Centraal Opvang Asielzoekers deze 'Arabische toestanden' faciliteert en geen 'zero tolerance' hanteert jegens figuren die minderheden of vrouwen lastigvallen met doodsbedreigingen en/of seksueel geweld, ziet de toekomst er somber uit. Het is onaanvaardbaar dat een angst-sfeer, waarvan inwoners in het Midden-Oosten in 2011 afscheid wilden nemen, in onze samenleving wordt gedoogd. Immers, als in een opvangcentra door de aldaar aanwezige meerderheid geen diversiteit wordt getol

De teugels strakker aanhalen - 10 ideeën

Keulen , Stuttgart , Hamburg , Frankfurt , Bielefeld , Düsseldorf, Berlijn, Wolfsburg, Singen, Fulda, Bühl, Schorndorf, Bremen, Bonn, Moers, Salching, Ellwangen , Oldenburg ,  Zurich , Kalmar , Helsinki . Steden waar tijdens de jaarwisseling op grote en kleine schaal en met een zekere coördinatie sprake is geweest van aanranding, verkrachting, mishandeling en beroving van vrouwen. Deze lijst van steden zal nog wel veel langer worden. Daarbij is de  lijst van eerdere betreurenswaardige incidenten in opvangcentra en daarbuiten (in ieder geval in Duitsland) al lang genoeg.  Massa-verkrachtingen zoals in Keulen en andere Duitse steden kennen we in Nederland nog niet; hopelijk blijft dat ook zo. Dat betekent niet dat er in Nederland geen incidenten zijn; integendeel . Deze incidenten halen helaas niet altijd (uitgebreid) het nieuws vanwege een politiek-correct filter. Voor dat ziekelijke politiek-correcte gedoe zal een hoge prijs worden betaald als niet onmiddellijk een andere koers wordt

Back to normal - 6 goede voornemens

De feestdagen zijn weer achter de rug, het vuurwerkafval (hopelijk) weer opgeruimd, de lege flessen zijn ingeleverd en voorgenomen goede voornemens worden in de weerbarstige praktijk getest.  Hopelijk gaan de beleidsmakers in Den Haag, Brussel en ons eigen Katwijk met goede en vooral de juiste intenties het nieuwe jaar in. Laat 2016 het jaar zijn van de terugkeer van de zakelijke en nuchtere aanpak zonder fratsen en met de focus op kerntaken. De lijst met zaken die in dat opzicht beter kunnen is natuurlijk lang. Een kleine selectie: Den Haag: 1.  Duurzaam versimpelen; minder en eenvoudige regelgeving .  De 'PGB-ellende' van het afgelopen jaar geeft aan dat in 2016 meer en beter werk moet worden gemaakt van beleidsuitvoering. Minder regelzucht , minder regelingen, minder 'overheid' en meer ruimte voor ondernemerschap . 2. Investeren in eigen geloofwaardigheid. Het Fyra-debacle, niet-functionerende topambtenaren , verkeerde besteding van belastinggeld , verwaa