Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit september, 2011 tonen

Samen werken aan veiligheid

Tijdens de laatste vergadering van de raadscommissie Bestuur is ingestemd met het houden van een hoorzitting Veiligheid, op donderdag 6 oktober a.s.   Op initiatief van de ChristenUnie en de VVD is het thema Veiligheid nadrukkelijk op de gemeentelijke agenda gezet. Met het organiseren van de hoorzitting Veiligheid wordt een nieuwe stap gezet naar een veiliger gemeente Katwijk. Met behulp van de uitkomsten van de veiligheidsenquête , relevante informatie en een panel van deskundigen zal de commissie Bestuur het gemeentelijk veiligheidsbeleid analyseren. Vanzelfsprekend zal worden besproken hoe de veiligheid in onze gemeente verder kan worden verbeterd. Heeft het onderwerp veiligheid uw belangstelling, heeft u negatieve of positieve ervaringen met bijv. de politie, heeft u ideeën of tips: ik benieuwd naar uw reactie! Ik neem uw input graag mee, in de voorbereiding en op de avond zelf. Laat een reactie achter, mail of bel even. 

Stop het water dragen richting de (Middellandse) Zee!

De Eurozone kent zware tijden. In de eerste plaats natuurlijk omdat diverse landen, met Griekenland voorop, zich in een zware financiële crisis bevinden. Inmiddels is in het geval van Griekenland al gesproken over een faillissement. Uittreding van Griekenland uit de Eurozone zal vrijwel zeker een domino-effect hebben op landen als Portugal en Ierland, terwijl in Spanje en Italië het vertrouwen ook niet toeneemt. Verder zal een betere coördinatie binnen de Eurozone onontkoombaar zijn voor een degelijke aanpak van de schuldencrisis. Naar een uitweg Is er nog een uitweg uit deze Europese schuldencrisis? Ik denk van wel maar dan wordt het wel tijd voor fundamentele oplossingen in plaats van het voorstellen van symbolische maatregelen. Met de vorming van een Raad voor de Eurozone, waar de symboliek van afdruipt, gaan we de oorlog niet winnen. De geest moet worden rijpgemaakt voor de vorming van Euro-obligaties. Hoewel de vorming van Euro-obligaties (Eurobonds) duidelijk nadelen heeft,

Tip van de dag - Voorlichting veiligheid websites

Het nieuws over onveilige websites is alweer van de voorpagina's verdwenen maar ik kan me voorstellen dat u, als internetconsument, behoefte heeft aan nadere uitleg over (on)veilige (overheids)websites. Graag beveel ik u deze overzichtspagina aan met nieuws, video's en veelgestelde vragen.