Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit oktober, 2018 tonen

Persvrijheid onder druk

Adil Yigit, die tijdens een gezamenlijke persconferentie van Merkel en Erdogan een T-shirt droeg met een oproep voor vrijheid voor journalisten in Turkije en om die reden werd gedwongen om de persconferentie te verlaten, moet nu ook Duitsland verlaten. Op 22 januari 2019 moet hij het land verlaten. Nu ken ik zijn asieldossier niet maar hier heeft de Duitse regering wel heel erg de schijn tegen. Een terugkeer naar Turkije levert zeer waarschijnlijk gevangenisstraf op voor deze journalist. De Duitse regering neemt graag grote woorden in de mond als 'Europese waarden' maar schrikt er kennelijk niet voor terug om iemand uit te leveren aan een land waar die 'Europese waarden' niets voorstellen. Als persvrijheid als groot goed wordt gezien, zou in dit geval anders gehandeld moeten worden. Daarnaast lopen er in Duitsland heel veel andere figuren rond die direct voor uitzetting in aanmerking komen, naar welk land van herkomst dan ook. De persvrijheid in Duitsland staat onder

Verantwoordelijkheid nemen

Afgelopen week kwam ik dit bericht tegen op Twitter. Een triest verhaal met een triest verloop v.w.b. de rechtsgang. Het toont aan dat iedere entiteit binnen de trias politica haar eigen verantwoordelijkheid heeft en deze vooral ook moet nemen. Natuurlijk zal de straf die bij elke zaak wordt uitgesproken nooit iedereen tevreden stellen. Wat men wél mag verwachten is dat bij de sanctietoepassing in elke zaak maatwerk wordt geleverd, zónder dat de indruk wordt gewekt dat de uitspraak in meer of mindere mate politiek is gemotiveerd. Als rechters menen dat men bepaalde daders met een bepaalde achtergrond uit de wind moeten houden, moeten deze rechters de politiek in gaan. Andersom is dat precies hetzelfde. Het gaat erom dat niet alleen de wetgevende macht en de uitvoerende macht hun verantwoordelijkheid moeten nemen bij het respecteren van de trias politica. Oók de rechterlijke macht heeft een eigen verantwoordelijkheid. Voeling houden met de werkelijkheid binnen onze huidige maatsc

Handen af!

Er is reden om de burgemeester van Haarlem zwaar te beveiligen. Met veel zichtbaar en onzichtbaar machtsvertoon is de veiligheid van burgemeester Wienen gewaarborgd. Echter, onze (lokale) democratie neemt door dit soort praktijken in kracht af. Burgemeesters, ministers, Kamerleden, raadsleden en iedere andere gezagsdrager moet in alle vrijheid zijn of haar werk kunnen doen, zonder dat (groepen) mensen overgaan tot bedreiging vanwege onwelgevallige besluiten, acties, meningen, Kamervragen of raadsvragen. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan. De vrijheid van meningsuiting voor fractievoorzitter Geert Wilders gaat al jaren gepaard met strenge beveiliging. Op lokaal niveau mogen dergelijke bedreigingen en intimidatie niet leiden tot risicoloos pappen en nathouden of zwichten voor straatterreur. Nu het onmogelijk is om iedere Nederlandse gekozene of bestuurder optimaal te beveiligen, is het zaak dat de samenleving als geheel zich weerbaar opstelt en dat opgespoorde daders een passende str

Buigen voor straatterreur?

Bron: Facebook Burgemeester Han ter Heegde/Shutterstock Het was afgelopen weekend onrustig op de najaarsmarkt in Bussum. Vrijdag werd Bussum onveilig gemaakt door een grote groep 'jongeren' die vuurwerk afstaken, vernielingen pleegden en mensen lastig vielen. Om een herhaling te voorkomen werd zaterdag de ME ingezet. De rellen van vrijdagavond heeft tot geen enkele aanhouding geleid, waarschijnlijk dankzij de minimale inzet van de politie die avond. Dat is opmerkelijk gelet op de tendens van onrust tijdens kermissen in 't Gooi. Men had dus beter kunnen weten.  Ik begrijp dat het veel geld kost om ME'ers, particuliere bewaking etc. in te zetten voor een kleinschalige kermis. Echter, dat mag geen reden zijn om een voorstel te doen om de kermis dan maar te verbieden, al is het maar voor één jaar. Dat is de weg van de minste weerstand bewandelen en betekent een aanmoediging voor de daders van deze straatterreur. Er mag geen enkele reden zijn om wetshandhaving na te