Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit april, 2017 tonen

Wakker worden

En weer heeft er in Turkije een zuivering plaatsgevonden. Meer dan 3.900 overheidsdienaren zijn weggestuurd. Meer dan 123.000 ontslagen, meer dan 40.000 arrestaties en op honderden bedrijven is beslag gelegd. Als conclusie kunnen we trekken dat niemand in Turkije veilig is. Vermeend  lidmaatschap van de Gulen-beweging is natuurlijk een mooi (in dit geval wreed) excuus om mensen massaal op te pakken, hun carrière te verwoesten en een flinke portie angst in de Turkse samenleving te stoppen. Naast deze zuiveringsactie is men in Turkije ook begonnen met het zuiveren van kennelijk ongewenste programma's op televisie. Er is geen ruimte meer voor datingshows en spoedig zullen nog wel meer maatregelen worden genomen. Dit noemen we islamisering. Dat websites als Wikipedia niet meer toegankelijk zijn is ronduit zorgelijk maar nauwelijks verbazingwekkend, gelet op de andere maatregelen.  Dit lijkt me niet bepaald een land wat het verdient om op de lijst te staan van toekomstige EU-lidsta

Wortel en tak

Het salafisme, een stroming die de zuivere Islam nastreeft, is bezig aan een gevaarlijke opmars. In Amsterdam staat bijna de helft van de Marokkaanse moskeeën onder invloed van deze fundamentalistische salafistische stroming . Er is een gerede kans dat dit in andere steden niet veel anders zal zijn. Hoe om te gaan met een fundamentalistische stroming waarbinnen onder andere ongelijkheid van vrouwen, een anti-integratieboodschap en fysiek geweld wordt gepredikt met radicalisering als gevolg. Het resultaat daarvan hebben we gezien: Parijs, Nice, Brussel, Keulen en vele, vele andere plaatsen waar uit naam van een geloof onschuldigen ('ongelovigen') op wrede wijze zijn vermoord.  De hamvraag is of dergelijk levensgevaarlijk en achterlijk religieus fanatisme, waarvan de donors bekend zijn, gebruik mag maken van onze vrijheid van godsdienst. Wat mij betreft zetten we met betrekking tot het belijden van godsdienst het begrip verantwoordelijkheid op de eerste plaats. Het toest

Policor op z'n Paasbest

Probleemontkenning lijkt een vak apart, net als zwichten van druk van buitenaf. Op het moment dat een aantal protestante en katholieke scholen in Den Haag ervoor kiest om het Paasfeest aan te passen, schieten toch nog verrassend veel mensen in de 'ja maar-reflex'. Ja, maar wat stelt christelijk onderwijs in een ontkerkelijkt Nederland nog voor? Ja, maar respect hebben voor elkaar is ook belangrijk...Dan speelt stiekem natuurlijk ook nog het getal mee want hoe meer leerlingen een school heeft, hoe beter. Nog een: Ja, maar het is aan scholen zelf om te bepalen hoe ze Pasen of Kerst precies invullen. Tja, waar ligt de grens? Straks wordt de kiem gelegd voor een republiek omdat scholen zelf mogen invullen hoe ze precies tegen het koningshuis aankijken. Om maar iets te noemen. Ruggengraat tonen, of daaraan appelleren  kun je maar beter nalaten want voor je het weet zit je in de verkeerde hoek. Dan is er natuurlijk ook nog de invloed van geradicaliseerde ouders van islamitische afko

Wie zijn 'wij'?

Na de zoveelste terreuraanslag waarvan 'ongelovigen' het slachtoffer zijn geworden, benadrukte de Zweedse premier de veerkracht van de Zweedse samenleving. "Jullie zullen ons niet verslaan, we zullen ons niet door jullie laten leiden en jullie zullen nooit winnen." Het is te hopen dat zijn woorden door veel van zijn landgenoten (dus ook 'nieuwe' Zweden) en Europeanen elders wordt gedeeld. Dit was natuurlijk de zoveelste terreuraanslag op een Europese stad. Te vrezen valt dat er minderheden zijn die totaal geen boodschap hebben aan de mooie woorden van de Zweedse premier. Ik doel dan vooral op minderheden die zich in de eerste plaats inwoner voelen van het land van herkomst, totaal geen eigen verantwoordelijkheid nemen t.a.v. het belang van integratie en vooral oog hebben voor rechten in plaats van plichten. De demonstratie in een andere Europese stad, nl. Rotterdam, met Turken (incl. 3e generatie) die zichzelf in de eerste plaats Turk voelen is illustratief

Hand in hand

Een leuke stapavond is uiteindelijk geëindigd in een nachtmerrie. Twee homo's zijn zaterdagnacht in Arnhem ernstig mishandeld door aldaar woonachtig Marokkaans straattuig . Zes tot acht Marokkanen, spijtig genoeg in het bezit van een Nederlands paspoort, die het homopaar zagen lopen scholden het paar uit en gingen over tot mishandeling. Het is dus zelfs om vier uur 's nachts niet mogelijk voor een homopaar om hand in hand te lopen. Multicultureel Nederland op z'n best, zullen we maar zeggen. Dat er van dit tuig iemand met een betonschaar op straat loopt, geeft eveneens te denken.  Het geval met de treitervlogger uit Zaandam waarbij de dader wordt beloond, de terreur en intimidatie van straattuig in diverse steden waarbij het straattuig een softe behandeling krijgt , geeft aan dat het incident in Arnhem niet op zichzelf staat. Jammer genoeg zijn de ogen nog niet bij iedereen geopend. Wegkijkgedrag en toenemend straatterreur gaan in Nederland helaas ook hand in hand... Ho