Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit maart, 2014 tonen

Famous last words...

Gisteravond was de allerlaatste raadsvergadering van de periode 2010-2014. Dit was de tekst van mijn afscheidsspeech. Voorzitter, Vanavond neem ik afscheid van de gemeenteraad. Het waren vier enerverende jaren waarin veel is gebeurd. Het overlijden van fractiegenoot Kier Brul, in de eerste plaats,  en de pijnlijke fractie-scheiding van vorig jaar waarbij de wegen van de VVD-fractie en Anita van Ginkel uiteen gingen. Vanaf deze plaats nogmaals mijn felicitaties aan Anita voor de behaalde verkiezingswinst. Het waren tevens vier drukke jaren. Per definitie, zou men zeggen, maar zeker als je een brede belangstelling hebt valt het allemaal niet mee. Het reguliere raadswerk, het bijwonen van lokale, landelijke en regionale bijeenkomsten - informatief of kennisgericht - van de gemeente, andere overheden of van de VVD, ingaan op uitnodigingen van de lokale gemeenschap, uitleggen van beleid op verjaardagen, zorgden ervoor dat de afgelopen vier jaar vele avonden goedgevuld waren. In

NL Doet editie 2014

Na NLDoet-klussen bij   Topaz Overduin , de Zeeverkenners en de Duinrand was het zaterdagmiddag tijd voor een opknapbeurt van het erf van 's Heerenloo , locatie Annadwarsstraat. Een mooie klus en een passende afsluiting van mijn raadslidmaatschap. Dank aan de begeleiders, bewoners en andere vrijwilligers voor de leuke middag!

Kiezers bedankt!

Graag wil ik iedereen bedanken die afgelopen woensdag op mij heeft gestemd en/of in één of andere vorm zijn of haar steun in mij heeft uitgesproken. Het heeft mij helaas geen voorkeurszetel opgeleverd. Natuurlijk wist ik dat het uiterst lastig was om als zittend raadslid op een onverkiesbare plek campagne te voeren. Erg verrassend was het dus niet. Toch heb ik een poging gewaagd, onder het motto 'wie niet waagt, die niet wint' . Je krijgt echter niet altijd datgene waar van jezelf denkt dat je er recht op hebt. Ik kan mezelf, wat persoonlijke inzet betreft, in ieder geval weinig verwijten maken. Het waren, als ik mijn burgerlidmaatschap en bestuursfuncties niet meetel, vier drukke en veelzijdige jaren met vele avonden van huis (soms wel vier avonden per week), gevuld met het normale raadswerk, overleggen, lokale, landelijke en regionale bijeenkomsten, kennisvergaring, uitnodigingen aflopen, etc. etc. Natuurlijk kon ik veel van deze dingen nalaten maar ik vond het leuk en b

Kies Lijst 4, nr. 6!

Zoals ik in mijn vorige blog al schreef; het aftellen naar 19 maart is begonnen. Mijn eigen voorkeurscampagne is nog in volle gang. Wellicht behoort u tot degenen die mijn flyer vandaag in de brievenbus aantreft. In dat geval kunt u nog even doorklikken op mijn resultaten en speerpunten. Dat geldt vanzelfsprekend voor degenen die mijn flyer hebben gemist maar wel benieuwd zijn...Ik houd me warm aanbevolen, dat begrijpt u.  Alvast bedankt voor uw aandacht! Wat heb ik de afgelopen vier jaar zoal gedaan c.q. bereikt? Mede-initiatiefnemer lokale hoorzittingVeiligheid ; Efficiënt gebruik van g emeentelijk vastgoed (buurthuizen  etc .) op de agenda gezet .   Succesvol  ingezet voor bijv. betere huisvesting Moederkindcentrum ‘Femke’; Invoering van de afval-app , voor meer milieubewustzijn;  Lid klankbordgroep raadsonderzoek ‘de Coligny’ ; Sterk gemaakt voor invoering van de Jeugdboa , voor een  effectieve aanpak van overlastgevende jeugd/jongeren . Wat zijn mijn speerp

Aftellen naar 19 maart (met video)

Campagne-collegialiteit met Gerard Bol (GB)  Nog even en dan is de magische datum van 19 maart 2014 werkelijkheid. De dag van de gemeenteraadsverkiezingen. Het kan u door de aandacht op radio, TV, social media of gewoon in uw winkelcentrum nauwelijks zijn ontgaan dat er woensdag a.s. iets te kiezen valt. Het doel van al die dames en heren in gekleurde tenues die u de afgelopen weken  - en zeker afgelopen zaterdag - in uw winkelcentrum tegenkwam lijkt duidelijk: kiezers voor zich winnen. Er is echter nog een ander doel en dat is een gezamenlijk belang.... Namelijk een zo hoog mogelijke opkomt voor deze belangrijke gemeenteraads-verkiezingen! Als u woensdag a.s. gewoon gaat stemmen brengt u niet alleen een stem uit op de partij van uw voorkeur. U levert tevens uw onderhoudsbijdrage aan een werkende (lokale) democratie en dat is eigenlijk veel belangrijker. De gang naar de stembus vormt één van de kerntaken van democratie en laten we de vrijheid die we daarin hebben, koesteren en

Over hoofdzaken en bijzaken

"Mam, komt daar geld uit?" Ik hoorde het een tijdje geleden een kleuter aan zijn moeder vragen, wijzend in de richting van een parkeerautomaat. Helaas, het zou mooi zijn geweest! Er moet geld   ín   de parkeerautomaat en de gemeente verdient zo centjes, vertelde z'n moeder met een glimlach. Het is, met de aanstaande overheveling van diverse (zorg)taken naar gemeenten toe, meer dan ooit de vraag wat de gemeente precies doet (of laat!) met al die centjes. Überhaupt is het van groot belang dat de belastingopbrengsten, gemeentelijk of via het Rijk, lokaal worden besteed aan urgente zaken en zo min mogelijk aan zgn. ‘onzin-projecten’ , in welke vorm dan ook en waar geen tijdsdruk achter zit. Dat betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden, net zoals in de afgelopen raadsperiode. Bijvoorbeeld het  dossier ‘Oeverpolder’ . Dit project, oorspronkelijk onder beheer van een wethouder van een lokale partij, kwam maar niet van de grond en moest in de afgelopen raadsperiode w

Vragen over handhaving; de samenvatting

De gemeente Katwijk moet gaan onderzoeken of het een zogeheten Jeugdboa kan inzetten om overlast van jongeren tegen te gaan. In een groeiend aantal gemeenten wordt een zogeheten Jeugdboa ingezet, of wordt die inzet overwogen. De Jeugdboa houdt zich bezig met de volgende thema’s: aanpak hangplekken, school en veiligheid, alcohol, zorg- en risicosignalen en schoolverzuim. Met dit nieuwe handhavingsinstrument kunnen hinderlijke jeugdgroepen effectief worden aangepakt. Tevens kan worden bijgedragen aan het tegengaan van bijwerkingen van de Drank en Horecawet, bijv. de toename van ‘zuipketen’. Ten aanzien van de jeugdgroepen ben ik benieuwd naar de status en het aantal overlastgevende jeugdgroepen binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast wordt de vinger gelegd op het hoge bedrag aan vuurwerkschade. Uit een eerder dit jaar verschenen persbericht van de gemeente Katwijk blijkt dat de schade aan publieke eigendommen als gevolg van vuurwerk in onze gemeente € 78.000,- bedraagt.  Ik vraag me

Tip van de dag: de Katwijkse stemwijzer GR2014

Hij is er weer;  de Katwijkse stemwijzer ! Bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, vier jaar geleden, ging de allereerste editie 'live', slechts een paar dagen voordat de stembus openging. Voor de editie 2014 hebben de makers van de stemwijzer meer tijd uitgetrokken. Tevens is bij de samenstelling van de kieswijzer samengewerkt met het Witte Weekblad en Dichtbij.nl . Als u uw keuze nog niet hebt bepaald, kan deze stemwijzer u zeker verder helpen en u een indicatie verschaffen. Indien u van mening bent dat ik in de gemeenteraad moet terugkeren, stem dan op lijst 4, nr. 6. Succes ermee en maak in ieder geval gebruik van uw stemrecht!