Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit februari, 2012 tonen

Hoe leefbaar is Katwijk voor senioren?

Het zal u niet ontgaan zijn: Nederland vergrijst in rap tempo. Over 20 jaar bestaat de Katwijkse bevolking voor 30% uit mensen boven de 65 jaar. Maar is de gemeente Katwijk daar klaar voor? De toekomstige ouderen zijn mobiel en stellen hoge eisen aan hun leefomgeving, recreëren en zorg. De gemeente en ouderenorganisaties zijn volop bezig met het maken van toekomstplannen. Maar natuurlijk wilt u meedenken en meepraten. Gelukkig is er Katwijk praat mee! Vergrijzing. Bron: www.zoom.nl Op maandag 27 februari kunt u meepraten over de leefbaarheid van Katwijk voor ouderen. Wat vindt u belangrijk? Welke problemen ervaart u? Op deze avond zijn onder andere Gerard Herbrink van zorgverlener DSV , Rene Penning van Dunavie en Aad Nieuwland van Stichting Welzijn Ouderen Katwijk  aanwezig. Zij zullen hun visie en plannen delen en uiteraard bereid zijn met u te discussiëren. Daarnaast zal ik zelf nog ingaan op de Wet maatschappelijke onderbsteuning (WMO) en het persoonsgebonden budget

Puzzelen met gemeentelijk vastgoed (met video)

Gistermiddag heb ik namens de VVD-fractie een notitie aangeboden aan de voorzitter van de Raadscommissie Welzijn, met het verzoek deze te agenderen voor de eerstvolgende vergadering (13 maart a.s.). Deze notitie voorziet in het schrappen van het project Oeverpolder als multifunctioneel centrum. Met het project Oeverpolder wordt o.a. een multifunctionele accommodatie bedoeld, welke gerealiseerd zou moeten worden aan de Hoorneslaan, tussen de Pniëlkerk en zorgcentrum Het Kwadrant. Tevens voorziet deze notitie in het realiseren van voorzieningen in reeds bestaand gemeentelijk vastgoed, waarbij alleen nieuwbouw nodig is in de vorm van interne herschikking of uitbreiding van het betreffende gebouw.    Zalencentrum Tripodia Dit geldt bijvoorbeeld voor Tripodia , waaraan ten eerste  wijkfaciliteiten en een servicepunt van de Bibliotheek toegevoegd kunnen worden. Bijkomend voordeel hierbij is dat de huidige vestiging van de bibliotheek Hoornes-Rijnsoever beschikbaar komt voor h

Werk maken van economisch herstel

Vorige week stond in  De Volkskrant  een  interview metwethouder Thijs Udo  over de mogelijkheden van een zeejachthaven in Katwijk. Deze week bleek uit een  persberichtvan de EIB  dat de bouwsector in een diepe malaise verkeert. De gevolgen van die malaise zijn natuurlijk ook lokaal en regionaal te zien. Het wordt tijd werk te maken van lokaal en regionaal economisch herstel. Het project zeejachthaven kan hierin een sleutelrol vervullen. De enorme kans op een economische impuls voor Katwijk en omstreken door de aanleg van een zeejachthaven is helaas - tot nu toe - gemist. Tot verdriet van velen. Niet in de laatste plaats van  lokale en regionale vertegenwoordigers van het bedrijfsleven  die haarfijn de economische 'sense of urgency' aanvoelen.  Een meerderheid van de raad bleek geen voorstander van het zetten van een vervolgstap in aanloop naar de aanleg van een zeejachthaven. Een vervolgstap die inzicht zou geven in de financiële consequenties en risico's en  - vooral