Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juli, 2012 tonen

Slim bezuinigen in de praktijk

Tijdens de behandeling van de Kadernota (voorbereiding op de begroting) in de raadscommissie Welzijn heb ik namens de VVD onder andere de vinger gelegd bij een bezuigingsmaatregel betreffende  de inzet van gemeentelijk personeel voor het ondersteunen van volksfeesten en andere evenementen. Deze bezuinigingsmaatregel omvat het schrappen van inzet door gemeentelijk personeel v.w.b. het transporteren, plaatsen en verwijderen van diverse materialen, zoals drang- en afzethekken. Zodoende wordt 35.000 euro bezuinigd op het Wijkwerk-budget, waaruit de inzet van het gemeentelijk personeel wordt betaald. Zeker, een fors bedrag maar toch veel minder fors dan 3,5 miljoen euro voor het aankopen van een pand aan de Boulevard, wat geen overheidstaak vormt. Het is maar net waar je gemeentegeld aan wilt uitgeven of juist niet. In dit geval met als gevolg dat vrijwilligersorganisaties de hekken dus voortaan zelf moeten plaatsen en terugbrengen. De vraag is of dit op deze manier verstandig is. Vri

Herbestemmen voor zorg; kansen zien en benutten (update)

Op de agenda van de laatst gehouden raadscommissie Welzijn ( 19 juni 2012 jl. ; klik op raadscie. Welzijn) stond onder andere de voortgangsrapportage accommodatiebeleid en het integraal huisvestingsplan Onderwijs. Twee onderwerpen met als overeenkomst het maatschappelijk vastgoed. Daarnaast vond er afgelopen donderdag een interessante bijeenkomst plaats met als thema 'Samen werken aan wonen en zorg op maat'. Een thema dat tot de verbeelding spreekt (georganiseerd door woningcorporatie Dunavie ). Waar gaat deze blog nu over? In bepaalde delen van onze gemeente is sprake van leegstand in schoolgebouwen. Die leegstand doet zich bijvoorbeeld voor in schoolgebouwen in de wijk Hoornes-Rijnsoever, waarbij één school de kroon spant als het gaat om leegstand van lokalen. Het betreft hier de Mauritsschool . De vraag dringt zich op hoe deze leegstand kan worden tegengegaan. Natuurlijk kan dan de oplossing worden gezocht in het huisvesten van nieuwe of andere onderwijsvormen, zoals het P