Doorgaan naar hoofdcontent

Posts

Posts uit juli, 2015 tonen

Vrijheid om te kiezen; ook op zondag

Onlangs is een actiegroep een petitie gestart voor de invoering van een koopzondag, al dan niet via een referendum. Uiteraard met de ontwikkelingen in de gemeente Ede als sprekend voorbeeld. Het initiatief heeft een ongekende stroom aan reacties opgeleverd, met veel meningen van voor- en tegenstanders. Bij het lezen van al die reacties valt het op dat veel mensen de neiging hebben hun eigen mening aan een ander op te leggen: 'Gun de ondernemer z'n dag rust', 'ga maar naar Noordwijk als je zonodig op zondag wilt winkelen', 'waarom zou je op zondag een bril of iets anders kopen', etc. etc.  Is het normaal om voor iemand anders te beslissen wat hij/zij moet doen of laten op bepaalde dagen (in dit geval de zondag)? Geeft de petitie details over de precieze invulling van het begrip koopzondag? Het is duidelijk dat deze discussie niet zonder emotie wordt gevoerd. Kritiek heeft doorgaans een positieve invloed op de besluitvorming. Echter, kritiek is voora

Afwachten IS geen optie

De Britse premier Cameron wil dat zijn land meer doet in de strijd tegen Islamitische Staat (IS) , dat zoals de naam al doet vermoeden, druk bezig is met haar invloed in het Midden-Oosten uit te breiden en een nieuwe staat wil vormen. In ieder geval duidelijke taal van Cameron en dit verdient navolging. Al worden de problemen niet opgelost met alleen luchtacties boven Syrië. Zolang IS niet daadkrachtig wordt aangepakt zal een groot deel van het Midden-Oosten onder invloed komen van deze Islamitische terreurstaat. Daarbij komt dan nog de welbekende aantrekkingskracht die IS uitoefent op jonge moslims uit ons eigen land en andere EU-lidstaten. Zeker, er wórdt actie ondernomen tegen IS en hier en daar worden successen geboekt en verliest IS terrein . Echter, tegelijkertijd zit IS niet stil en probeert men voet aan de grond te krijgen in andere 'faal-staten', zoals Libië en Gaza . Dat lijkt te gaan lukken. Daarnaast heeft IS een goed geoliede propagandamachine opgebouwd, waarbi

Puzzelen met (gemeentelijk) vastgoed loont

In Katwijk Noord (Hoornes en Rijnsoever) komt géén multifunctioneel gemeenschapshuis. In 2013 heeft de gemeenteraad nog beslist dat in iedere kern een gemeenschapshuis zou worden gerealiseerd. Het College heeft inmiddels dus anders besloten op basis van een behoefteonderzoek  onder bewoners in de wijk. Ik vind het een opmerkelijk besluit. Ten eerste kunnen, gelet op de respons, vraagtekens worden geplaatst bij de waarde van dit behoefteonderzoek. Het is nogal een boude stelling dat er geen behoefte zou zijn aan een gemeenschapshuis. De eerdergenoemde respons maakt het behoefteonderzoek in ieder geval niet geloofwaardig. Daarbij, en dat is belangrijker, wordt met geen woord gerept over de uitkomst van de behoeftepeiling bij een aantal organisaties met een huisvestingsvraagstuk. Het valt te vrezen dat de gemeente Katwijk geen totaaloverzicht heeft van instellingen/organisaties met een huisvestingsprobleem en de beschikbare oppervlakte aan (gemeentelijk) vastgoed. Als de gemeente da

Oplossingen voor onze probleemwijken

Afgelopen week werd de Schilderswijk geteisterd door flinke rellen als gevolg van een zeer te betreuren incident waarbij Mitch Henriquez het leven liet. Deze trieste gebeurtenis leidde tot een geweldsorgie en legde de situatie in de Schilderswijk pijnlijk bloot. De plaatselijke politie kreeg een racistisch stempel opgedrukt, winkels werden vernield, extreem-linkse groeperingen (beroepsdemonstranten) die het vuurtje nog verder opstoken , het roepen van antisemitische leuzen door relschoppers en het handhaven van de orde door 'vrijwilligers' van de As-Soennah moskee. Tel uit je winst. Deze wijk, de  'bijstandskampioen' van Nederland met de meeste personen met een bijstandsuitkering per duizend inwoners  en waarbij het merendeel van de bevolking een islamitische achtergrond heeft, is hard op weg om een 'failure-wijk' te worden zoals de gemiddelde banlieu in Frankrijk. Veel armoede, een florerend moslimextremisme en geen politie (meer) te bekennen. Tja, iets met z