Doorgaan naar hoofdcontent

Werken aan kwaliteit in de jeugdzorg


“Het moet gaan om de vraag of het kind in goede handen is”.  Aldus vicepremier Asscher (PvdA) naar aanleiding van de rel rondom het Turks-Nederlandse pleegkind Yunus.  Een terecht en breed gedeeld uitgangspunt, waaraan met de Regionale visienotitie Jeugdzorg, met de veelzeggende titel ‘Iedereen doet mee’, een aftrap is gegeven. Juist afgelopen donderdag was deze visienotitie onderwerp van gesprek in de gemeenteraad.

Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. Met de visienotitie Jeugdzorg wordt de overdracht van taken en verantwoordelijkheden in regionaal verband voorbereid. Gelet op de financiële en organisatorische complexiteit én kwaliteitsborging werkt onze gemeente samen met de veertien andere gemeenten in het samenwerkingsorgaan HollandRijnland.

De VVD-fractie kon instemmen met deze Regionale visienotitie. Hoewel de jeugd in Nederland tot de gelukkigste ter wereld behoort, is er op het vlak van de jeugdzorg nog genoeg werk te verzetten. Het aantal kinderen en jongeren wat voor jeugdzorg is geïndiceerd is namelijk nog veel te hoog. De komende decentralisatie van de jeugdzorg biedt kansen bij het terugdringen van dit aantal. Een beroep op de jeugdzorg moet een noodgreep zijn en geen automatisme. De huidige, torenhoge, kosten moeten omlaag, tegelijkertijd moet een kwaliteitsslag worden gemaakt. Met vroegtijdige signalering en andere brede preventieve maatregelen moet in ieder geval worden voorkomen dat veel te snel een beroep wordt gedaan op de jeugdzorg.

Jammer genoeg ging afgelopen donderdag de discussie niet over het belang van preventie en ontzorgen. In plaats daarvan lag er een motie op tafel met als strekking het optuigen van bureaucratische schotten en het pleiten voor verzuiling versie 2.0.

Degenen die onder het mom van keuzevrijheid de belangen van een specifieke –eigen!- doelgroep wil bedienen gaat voorbij aan het nemen van verantwoordelijkheid, een ander belangrijk liberaal begrip.  Immers, wie zich sterk maakt voor Christelijke jeugdzorg, mag geen bezwaar hebben tegen het aanbieden van Islamitische jeugdzorg, Humanistische jeugdzorg, of jeugdzorg van welke gezindte of belangengroep dan ook. 

Bovendien, wat is de toegevoegde waarde van het oproepen van de hokjesgeest? De Regionale visienotitie Jeugdzorg sluit geen enkele doelgroep uit. De gedachte is juist dat minder bureaucratie,  minder versnippering en snelle hulpverlening tot kwalitatief goede jeugdzorg moet gaan leiden. Niet de vorm maar de inhoud moet in de komende jaren het verschil gaan maken, met ontschotting en ontzuiling als randvoorwaarde voor kwaliteit in de jeugdzorg.  In tegenstelling tot ChristenUnie, CDA, SGP en PvdA juicht de VVD-fractie dit streven van harte toe. 

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Kier Brul jr. overleden

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v