Doorgaan naar hoofdcontent

De Katholieke Kerk kan wel wat hervorming gebruiken

En alwéér is een pastoor op non-actief gesteld vanwege seksueel misbruik. De pastoor in kwestie zou in de jaren zeventig en tachtig uitgebreid zijn gang zijn gegaan. De zoveelste pastoor die aansluit in een lange rij van kerkelijke ambtsdragers die misbruik maakten van hun ambt en het leven van vele kinderen en pubers  hebben verwoest.

Onlangs heeft de commissie-Deetman met een lijvig eindrapport haar onderzoek afgerond. In de periode 1945-1981 zijn naar schatting tussen de tien- en twintigduizend kinderen, die in een katholieke instelling verbleven,  slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Ronduit schokkend natuurlijk en dan gaat het alleen nog over gevallen van seksueel misbruik in de Katholieke Kerk in Nederland.

Weg met die oogkleppen! Bron cartoon: weblogs.nrc.nl
De situatie binnen de Katholieke Kerk en de wijze waarop deze omgaat met de omvangrijke gevallen van seksueel misbruik doet me denken aan de toestand in de Sovjet-Unie van begin jaren '80. Een imperium wat op haar laatste benen loopt, een chronisch gebrek aan zelfreinigend vermogen en grijze oude mannetjes (ook in het Vaticaan) die het 'zich niet bewust waren', van de problemen wegkijken en het grote publiek bezweren dat alles onder controle is. Symptoombestrijding lijkt tot kunst verheven maar met het maken van excuses of uitkeren van schadevergoedingen zijn slachtoffers, maar ook degenen die zich tot een kerkelijk ambt binnen de Katholieke Kerk aangetrokken voelen, niet geholpen.

De tijd voor vergaande hervormingen is aangebroken. Binnen de Katholieke Kerk zou het 'C-woord' eens nadrukkelijk onderwerp van discussie moeten worden. Ik doel hierbij natuurlijk op het celibaat. Natuurlijk, een goede werving en selectie alsook een gedegen vorming en opleiding van kerkelijke ambtsdragers is van groot belang. Echter, een diepgaande discussie over afschaffing van het celibaat zou de Katholieke Kerk dwingen nog eens goed naar het eigen verleden te kijken. Hierbij moet de ontstaansgeschiedenis van bijvoorbeeld het celibaat nadrukkelijk onder de loep worden genomen en worden nagegaan waarop het celibaat precies is gebaseerd. Hoeveel kerkregels kent de Katholieke Kerk, in welke tijd zijn deze opgesteld en in hoeverre vormt de Bijbel de basis voor deze regels?

Vragen waar de Katholieke Kerk dringend mee aan de slag moet als men serieus werk wil maken van haar voortbestaan. Ik wens de Katholieke Kerk veel hervorming toe, te beginnen in 2012.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Gemeenteraadsverkiezingen

Landelijke politici tijdens een debat voor de GR-verkiezingen Afgelopen vrijdag vond in Amsterdam het inmiddels beruchte Balie-debat plaats. Een weinig verheffend debat met landelijke lijsttrekkers met veel geschreeuw en weinig concrete oplossingen voor de problemen van de stad Amsterdam. Het heeft weinig toegevoegde waarde om een debat te organiseren met landelijke lijsttrekkers als het gaat om lokale verkiezingen. Bovendien heeft het dan weinig zin om een politicus van vermeend racisme te beschuldigen. Wordt de woningnood daarmee opgelost? In de beperking toont zich de meester. Lokale verkiezingen vragen om een debat met lokale lijsttrekkers die met elkaar in debat gaan over oplossingen voor lokale problemen. Gespreksstof genoeg, lijkt me. Het is tamelijk ongeloofwaardig als politici, op wie men op 21 maart niet kan stemmen, zich gaan bemoeien met gemeenteraadsverkiezingen. Ik snap het wel, maar of de lokale afdelingen van landelijke partijen er blij mee zijn en/of er iets aan

Werken aan kwaliteit in de jeugdzorg

“Het moet gaan om de vraag of het kind in goede handen is”.  Aldus vicepremier Asscher (PvdA) naar aanleiding van de rel rondom het Turks-Nederlandse pleegkind Yunus.  Een terecht en breed gedeeld uitgangspunt, waaraan met de Regionale visienotitie Jeugdzorg , met de veelzeggende titel ‘Iedereen doet mee’, een aftrap is gegeven. Juist afgelopen donderdag was deze visienotitie onderwerp van gesprek in de gemeenteraad. Vanaf 1 januari 2015 worden gemeenten geheel verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdzorg. Met de visienotitie Jeugdzorg wordt de overdracht van taken en verantwoordelijkheden in regionaal verband voorbereid. Gelet op de financiële en organisatorische complexiteit én kwaliteitsborging werkt onze gemeente samen met de veertien andere gemeenten in het samenwerkingsorgaan HollandRijnland . De VVD-fractie kon instemmen met deze Regionale visienotitie. Hoewel de jeugd in Nederland tot de gelukkigste ter wereld behoort, is er op het vlak van de jeugdzorg nog g

Kier Brul jr. overleden

Waak voor Ottomaanse reflexen

Afgelopen week heeft Turkije opnieuw een (voor hen) strategische zet gedaan. De grens met Syrië werd overgestoken om de stad Jarablus te bevrijden van IS. Althans, dat is wat de buitenwacht moet geloven. De werkelijkheid is dat Turkije in de eerste plaats de opmars van de Koerden in Syrië wil stoppen, een corridor met IS-gebied in stand wil houden en de door Turkije gesteunde Syrische rebellengroepen eveneens de Koerden laat bestrijden.  De oorlog in Syrië is hiermee een nieuwe fase ingegaan. Een fase waarin niet de belangrijkste vijand aldaar wordt bestreden zoals IS of een regime in stand wordt gehouden, maar waarin een buurland (grote) delen van het oorlogsgebied zelf in bezit neemt. Mijn inschatting is dat Turkije niet zal rusten voordat alle Koerden die zich in Syrië bevinden, zijn verjaagd. De agenda van Erdogan reikt verder. De Turkse eis voor ontruiming van het gebied ten westen van de rivier de Eufraat is dan ook slechts een begin. Als Turkije op z'n minst het noorden v