Doorgaan naar hoofdcontent

De Katholieke Kerk kan wel wat hervorming gebruiken

En alwéér is een pastoor op non-actief gesteld vanwege seksueel misbruik. De pastoor in kwestie zou in de jaren zeventig en tachtig uitgebreid zijn gang zijn gegaan. De zoveelste pastoor die aansluit in een lange rij van kerkelijke ambtsdragers die misbruik maakten van hun ambt en het leven van vele kinderen en pubers  hebben verwoest.

Onlangs heeft de commissie-Deetman met een lijvig eindrapport haar onderzoek afgerond. In de periode 1945-1981 zijn naar schatting tussen de tien- en twintigduizend kinderen, die in een katholieke instelling verbleven,  slachtoffer geworden van seksueel misbruik. Ronduit schokkend natuurlijk en dan gaat het alleen nog over gevallen van seksueel misbruik in de Katholieke Kerk in Nederland.

Weg met die oogkleppen! Bron cartoon: weblogs.nrc.nl
De situatie binnen de Katholieke Kerk en de wijze waarop deze omgaat met de omvangrijke gevallen van seksueel misbruik doet me denken aan de toestand in de Sovjet-Unie van begin jaren '80. Een imperium wat op haar laatste benen loopt, een chronisch gebrek aan zelfreinigend vermogen en grijze oude mannetjes (ook in het Vaticaan) die het 'zich niet bewust waren', van de problemen wegkijken en het grote publiek bezweren dat alles onder controle is. Symptoombestrijding lijkt tot kunst verheven maar met het maken van excuses of uitkeren van schadevergoedingen zijn slachtoffers, maar ook degenen die zich tot een kerkelijk ambt binnen de Katholieke Kerk aangetrokken voelen, niet geholpen.

De tijd voor vergaande hervormingen is aangebroken. Binnen de Katholieke Kerk zou het 'C-woord' eens nadrukkelijk onderwerp van discussie moeten worden. Ik doel hierbij natuurlijk op het celibaat. Natuurlijk, een goede werving en selectie alsook een gedegen vorming en opleiding van kerkelijke ambtsdragers is van groot belang. Echter, een diepgaande discussie over afschaffing van het celibaat zou de Katholieke Kerk dwingen nog eens goed naar het eigen verleden te kijken. Hierbij moet de ontstaansgeschiedenis van bijvoorbeeld het celibaat nadrukkelijk onder de loep worden genomen en worden nagegaan waarop het celibaat precies is gebaseerd. Hoeveel kerkregels kent de Katholieke Kerk, in welke tijd zijn deze opgesteld en in hoeverre vormt de Bijbel de basis voor deze regels?

Vragen waar de Katholieke Kerk dringend mee aan de slag moet als men serieus werk wil maken van haar voortbestaan. Ik wens de Katholieke Kerk veel hervorming toe, te beginnen in 2012.

Reacties

Populaire posts van deze blog

Kier Brul jr. overleden

Cultuur met een kleine of grote 'C'?

Ongeveer anderhalve maand geleden bezocht ik, zoals wel vaker, op een zaterdagmiddag de bibliotheek aan de Schelpendam. Met het plan om even een aantal kranten door te nemen, viel ik daar middenin een akoestisch mini-concert van een artiest wiens naam ik helaas ben vergeten. Er hing een leuke sfeer met dit concert, letterlijk en figuurlijk tussen de boeken. De kleinschaligheid, ook wat betreft actieve toehoorders (ongeveer 8 m/v), was prettig en stoorde mij allerminst bij het doornemen van de kranten. Cultuur met een grote 'C', wat mij betreft, vanwege de passie van de artiest en het enthousiasme van het beperkt aanwezige publiek. Ik was dan ook verbaasd toen ik na afloop vernam dat dergelijke kleinschalige optredens niet meer zouden plaatsvinden. Er was geklaagd over geluidsoverlast; einde oefening... Omdat het merendeel van de bezoekers van de hoofdbibliotheek uit Katwijk aan Zee afkomstig zijn, zullen de bezwaren waarschijnlijk wel uit die hoek afkomstig zijn. Ik neem over

Help Jelte

Een jongen van acht jaar wordt in september 2009 na een woordenwisseling in elkaar getrapt, raakt kort daarna in coma en loopt een hersenbeschadiging op. Het is het verhaal van Jelte Stronkhorst . Een aangrijpend verhaal wat inmiddels de nodige aandacht heeft gehad in de landelijke media. Er zijn therapieën en trainingen die zeker kans op herstel en meer kwaliteit van leven bieden. Deze therapieën zijn echter niet in Nederland voorhanden en hier zit een prijskaartje aan verbonden. Als u direct wilt doneren, klik dan hier . U kunt ook een bedrag overmaken: Rabobank Rekeningnummer 156567059 t.n.v. Stichting Jelte. Doneer voor het herstel van Jelte!

Reactie op ingebrachte standpunten

Hierbij mijn reactie op Kattuk.nl op standpunten van andere bezoekers, naar aanleiding van de discussie die ik daar heb aangezwengeld over een veilig Nieuwjaarsfeest: Ik ben helemaal niet op zoek naar negatieve verhalen. Ik ben ook geen tegenstander van SKA. Sterker, ik vond het jammer dat ik de rondleiding op het terrein moest missen (4 raads- of commissieleden zou overigens nog steeds te weinig zijn, maar dit terzijde). Ik maak me zorgen over de openbare orde en veiligheid bij feesten. Als er 4000 m/v op af komt dan moet dat goed worden gemanaged. En als er bij bezoekers gevoelens van onveiligheid heersen (of een andere wrange nasmaak hebben), meldt dit dan kunnen we hier volgend jaar iets mee doen! De ogen sluiten voor kwaliteitsverbetering en iemand met een kritische blik (maar met goede bedoelingen) bestempelen als een tegenstander van het Nieuwjaarsfeest is mij iets te gemakkelijk. Ik doel niet alleen op Hoek van Holland. De gebeurtenissen die daar hebben plaatsgevonden kun je o

Politieke TellSell-reclame

Met de verkiezingen voor de Provinciale Staten-verkiezingen (en indirect de Eerste Kamerverkiezingen) in het vooruitzicht, is de VVD op jacht naar de rechtse kiezer. Met een interview van Klaas Dijkhoff in de Telegraaf over het Klimaatakkoord wat hij 'niet zomaar' wil uitvoeren. Ook premier Mark Rutte liet van zich horen tijdens zijn wekelijke persconferentie, waar hij aangaf dat hij figuren die geweld (willen) gebruiken tegen hulpverleners tijdens Oud en Nieuw liefst zelf 'in elkaar zou slaan' met de toevoeging dat 'dat natuurlijk niet kan'. De kiezer koopt niet veel voor dit soort uitspraken voor de bühne. Het gedrocht wat men Klimaatakkoord noemt is een voorbeeld van naïef-linkse klimaatideologie waar de Nederlandse economie nog flink last van zal krijgen. Dit had de VVD, i.c. Klaas Dijkhoff ook kunnen weten toen hij ermee akkoord ging. Dat hij er nu, met een uitgekiende woordkeuze, publiekelijk - tijdelijk? - afstand van neemt, heeft slechts tot doel om ki